ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

319 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 2057

  • Tổng 10.350.622

DANH MỤC TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 7, HĐND HUYỆN KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1. Chương trình Kỳ họp.

2. Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về tình hình hoạt động năm 2022, nhiệm vụ năm 2023.

3. Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022, nhiệm vụ năm 2023.

4. Báo cáo của Ban Th­ường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2022, nhiệm vụ năm 2023; những vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm.

5. Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân huyện về thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp năm 2022, nhiệm vụ năm 2023.

6. Báo cáo của Toà án nhân dân huyện về kết quả hoạt động của Tòa án năm 2022, nhiệm vụ năm 2023.

7. Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát chuyên đề: Tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện từ tháng 01/2020 đến tháng 6/2022.

8. Báo cáo của Ban Kinh tế - Xã hội về kết quả giám sát chuyên đề: Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện từ năm 2020 đến tháng 6 năm 2022.

9. Báo cáo của Ban Pháp chế về kết quả giám sát chuyên đề: Việc thực hiện sắp xếp cán bộ, công chức theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

10. Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách huyện năm 2022 và dự toán ngân sách năm 2023.

11. Báo cáo của UBND huyện về tình hình sử dụng đất năm 2022, kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

12. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

13. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh  năm 2023.

14. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Lệ Thủy năm 2023.

15. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2023.

16. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công của huyện (nguồn vốn ngân sách huyện quản lý) năm 2023.

17. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về các dự thảo nghị quyết, báo cáo có liên quan trình tại Kỳ họp.

18. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về kết quả hoạt động của các cơ quan Tư pháp về tình hình chấp hành pháp luật năm 2022 và kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết liên quan trình tại Kỳ họp.

19. Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện Kết luận của Chủ tọa Kỳ họp thứ  5, HĐND huyện khóa XXI.

21. Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát tình hình thực hiện Kết luận của Chủ tọa Kỳ họp thứ 5 và việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XXI.

22. Báo cáo của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về tình hình hoạt động năm 2022, nhiệm vụ năm 2023.

23. Báo cáo của Ban Pháp chế HĐND huyện về tình hình hoạt động năm 2022, nhiệm vụ năm 2023.

24. Báo cáo của UBND huyện về tình hình tổ chức và kết quả chỉ đạo, điều hành hoạt động năm 2022, nhiệm vụ năm 2023.

25. Báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri tại các điểm tiếp xúc trước Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khoá XXI.

26. Báo cáo của UBND huyện về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022, nhiệm vụ năm 2023.

27. Báo cáo của UBND huyện về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, nhiệm vụ năm 2023.

28. Báo cáo của UBND huyện về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân năm 2022.

29. Báo cáo của Chi cục thi hành án dân sự huyện về tình hình thi hành án dân sự năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Các tin khác