ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

320 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 12124

  • Tổng 10.558.333

Tình hình xử lý các hồ sơ quá hạn đang xử lý trên Cổng Dịch vụ công quốc gia kỳ báo cáo tháng 6 năm 2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Chi tiết