ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

320 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 12055

  • Tổng 10.558.264

NHCSXH huyện Lệ Thủy triển khai tốt các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NĐ-CP

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 về chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình. Đây được xem là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, để Nghị quyết đi vào cuộc sống người dân thụ hưởng, các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương đã khẩn trương triển khai chỉ đạo với tinh thần chủ động, sẵn sàng thực hiện.

NHCSXH huyện đã kịp thời tham mưu UBND huyện tổ chức triển khai quán triệt và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành cùng phối hợp với NHCSXH huyện. Trong đó rà soát, thống kê đối tượng được thụ hưởng, tổ chức thông tin và tuyên truyền trên phương tiện truyền thông đại chúng một cách rộng rãi, để cho người dân dễ hiểu và nhận dạng được đầy đủ hơn về những nội dung tín dụng chính sách. NHCSXH huyện đã phối hợp với các Phòng, ban, ngành có liên quan, UBND xã, thị trấn rà soát tổng hợp nhu cầu vay vốn của đối tượng thụ hưởng từ 5 nhóm chương trình tín dụng theo Nghị quyết 11. Trình UBND huyện phê duyệt kế hoạch nguồn vốn của 2 năm và đề nghị Trung ương phân bổ.

Đến nay, nguồn vốn đã được phân giao cho NHCSXH huyện Lệ Thủy thực hiện 3 nhóm tín dụng chính sách xã hội: Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 8/7/2015 và Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ (gọi tắt là cho vay giải quyết việc làm): 5 tỷ đồng; Cho vay cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo Nghị định số 100 ngày 20/10/2015, Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ (gọi tắt là cho vay nhà ở xã hội): 45 tỷ đồng. Cho vay đối với HSSV để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập: 500 triệu đồng. NHCSXH huyện đã kịp thời tham mưu cho Ban đại diện huyện phân giao nguồn vốn đến xã và chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ khi có quyết định cho phép giải ngân của cấp trên.

Để nguồn vốn tín dụng chính sách phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 11 đạt hiệu quả cao nhất thì đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Tập trung nỗ lực ngay từ khâu thông tin tuyên truyền những nội dung chính sách để các đối tượng thụ hưởng nắm rõ những quyền lợi, nghĩa vụ và nhận biết được sự ưu đãi của Chính phủ đến người dân trong giai đoạn khó khăn, kéo nền kinh tế nước ta đi lên. Sự quyết tâm chỉ đạo từ các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, toàn thể cán bộ NHCSXH trên toàn quốc nói chung và tại huyện nói riêng luôn phấn đấu vì người nghèo và các đối tượng yếu thế, cam kết nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ Chính phủ đã giao. NHCSXH luôn cần sự hỗ trợ, chỉ đạo từ Huyện ủy, UBND huyện và các ban, ngành cùng đồng hành thực hiện chương trình và tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp trong việc bình xét đối tượng thụ hưởng phải thật sự công tâm, không để ai bị bỏ lại phía sau. Phối hợp với NHCSXH huyện tổ chức giải ngân nguồn vốn đúng đối tượng, nhanh nhất, sử dụng vốn vay đúng mục đích.

Ông Nguyễn Xuân Hào, phó giám đốc NHCSXH huyện cho biết: Thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, NHCSXH huyện đã nhanh chóng tập trung rà soát nhu cầu của đối tượng, chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ. Dự kiến các chương trình sẽ được thực hiện sớm nhất tới đây.

          Tin bài: NHCSXH

Các tin khác