ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

319 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 1964

  • Tổng 10.350.529

Báo cáo số 166/BC-UBND Tình hình xử lý các hồ sơ trực tuyến nộp từ Cổng Dịch vụ công quốc gia quá hạn đang xử lý kỳ báo cáo tháng 5 năm 2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Chi tiết