ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

319 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 2021

  • Tổng 10.350.586

BC số 295/BC-UBND Tình hình xử lý hồ sơ giải quyết TTHC chậm trễ, hồ sơ đang giải quyết quá hạn trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh tháng 8 năm 2023 (Số liệu tính từ ngày 01/8 - 31/8/2023)

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Báo cáo

Phụ lục báo cáo