VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 26/TB-TCD TB số 26/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 15/7/2024 Văn phòng HĐND&UBND huyện 09/07/2024 Còn
2 25/TB-TCD TB số 25/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 01/7/2024 Văn phòng HĐND&UBND huyện 02/07/2024 Còn
3 75/TB-KBLT TB số 75/TB-KBLT V/v giới thiệu chữ ký Giám đốc Kho bạc huyện Lệ Thủy Kho bạc Lệ Thủy 01/07/2024 Còn
4 24/TB-TCD TB số 24/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 01/7/2024 Văn phòng HĐND&UBND huyện 24/06/2024 Còn
5 23/GM-BCH GM số 23/GM-BCH V/v tổ chức HN Quân chính 6 tháng đầu năm 2024 (Mời 7h30, ngày 25/6/2024) Quân sự huyện 21/06/2024 Còn
6 23/TB-TCD TB số 23/TB-TCD Nội dung buổi TCD ngày 17/6/2024 Văn phòng HĐND&UBND huyện 18/06/2024 Còn
7 22/TB-TCD TB số 22/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 17/6/2024 Văn phòng HĐND&UBND huyện 10/06/2024 Còn
8 21/TB-TCD TB số 21/TB-TCD Nội dung buổi TCD ngày 3/6/2024 Văn phòng HĐND&UBND huyện 05/06/2024 Còn
9 20/TCD Cv số 20/TCD V/v đôn đốc giải quyết ý kiến kiến nghị, phản ánh của công dân Văn phòng HĐND&UBND huyện 04/06/2024 Còn
10 62/TB-KBLT Tb số 62/TB-KBLT V/v chữ ký hết hiệu lực Kho bạc Lệ Thủy 03/06/2024 Còn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »