VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 1389/TB-UBND 26/06/2019 TB số 1389/TB-UBND V/v thực hiện nghi thức Chào cờ tháng 7 năm 2019.
2 46/TB-VPNTM 18/06/2019 TB số 46/TB-VPNTM Phân công nhiệm vụ đối với các thành viên VPĐP thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM
3 1183/TB-UBND 04/06/2019 TB số 1183/TB-UBND Phân công nhiệm vụ Chủ tịch, PCT và các thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.
4 370/TB-BĐQB 04/06/2019 TB số 370/TB_BĐQB V/v giới thiệu chức danh và chữ ký cán bộ.
5 265/TB-PTQĐ 04/06/2019 TB số 265/TB-PTQĐ Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất tạ xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy.
6 43/TB-HĐND 30/05/2019 TB sô 43/TB-HĐND Nội dung HN liên tịch chuẩn bị KH thứ 10 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021.
7 1137/TB-UBND 28/05/2019 TB số 1137/TB-UBND Vể việc thực hiện nghi thức chào cờ tháng 6/2019.
8 27/TB-TCD 28/05/2019 TB số 27/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 03/6/2019.
9 1007/TB-UBND 14/05/2019 TB số 1007/TB-UBND KL của ông Đặng Đại Tình - Chủ tịch UBND huyện tại HN phiên thường kỳ tháng 4/2019.
10 970/TB-UBND 08/05/2019 TB số 970/TB - UBND KL của ông Phan Hồng Đăng - PCT UBND huyện, Phó Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng NTM, Tổ trưởng TCĐ xây dựng NTM xã Ngư Thủy Nam tại buổi làm việc với lãnh đạo xã Ngư Thủy Nam về tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »