VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 758/TB-UBND 09/04/2019 TB số 758/TB-UBND KL của ông Đặng Đại Tình - Chủ tịch UBND huyện tại HN sơ kết tình hình KT-XH, QP-AN quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2019.
2 747/TB-UBND 08/04/2019 CV số 747/TB-UBND Kết quả phân tích chất lượng nước giếng của một số hộ dân xã Ngư Thủy Nam
3 731/TB-UBND 05/04/2019 TB số 731/TB-UBND KL của ông Đặng Đại Tình - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các ngành bàn về công tác chỉnh trang TT Kiến Giang ở khu vực ngoại thương cũ.
4 103/TB-TNMT 05/04/2019 TB số 103/TB-TNMT V/v cử cán bộ phụ trách phòng TN&MT
5 713/TB-UBND 03/04/2019 TB số 713/TB-UBND KL của ông Đặng Đại Tình - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các ngành liên quan về phối hợp thực hiện chương trình nghệ thuật "Nước mắt Bang Rợn".
6 690/TB-UBND 01/04/2019 TB số 690/TB-UBND V/v giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá QSD đất tại xã Hồng Thủy
7 580/TB-VKHCN 25/03/2019 TB 580/TB-VKHCN Mời tham dự lớp đào tạo các giải pháp CN mới và chỉ dẫn xử lý KT trong lĩnh vực xay dựng KCHT GT tổ chức tại TP Đà Nẵng
8 549/TB-UBND 20/03/2019 TB số 549/TB-UBND Kết luận tại Hội nghị Triển khai và tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
9 533/TB-UBND 15/03/2019 TB số 533/TB-UBND Kết luận của ông Lê Văn Sơn - PCT UBND huyện tại buổi làm việc với Tổ rà soát, bóc tách diện tích đất BQL rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình quản lý tại xã Ngư Thủy Trung, Ngư Thủy Nam.
10 107b/TB-PTQĐ 15/03/2019 TB số 107b/TB-PTQĐ Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại TT Kiến Giang, huyện Lệ Thủy.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »