VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 09/TB-TCD
Ngày ký 11/03/2024
Người ký Đặng Thị Thu Thủy
Trích yếu nội dung Thông báo 09/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 15 tháng 3 năm 2024
Lĩnh vực Nội chính
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND&UBND huyện
Phân loại Thông Báo
Văn bản QPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
Tệp đính kèm 1