VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 7636/CAT-PC07-Đ1
Ngày ký 02/11/2023
Người ký Không rõ
Trích yếu nội dung CV số 7636/CAT-PC07-Đ1 V/v tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH.
Lĩnh vực Tổng Hợp
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND&UBND huyện
Phân loại Công văn
Văn bản QPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Chi tiết