VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 19/TB-TCD
Ngày ký 08/08/2022
Người ký Đặng Thị Thu Thủy
Trích yếu nội dung Tb số 19/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 15 tháng 8 năm 2022
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành HĐND huyện Lệ Thủy
Phân loại Thông Báo
Văn bản QPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
Tệp đính kèm 1