VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 38/HĐGDQP-AN
Ngày ký 01/08/2022
Người ký Đặng Thị Hồng Thắm
Trích yếu nội dung CV 38/HĐGDQP-AN V/v khảo sát các đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kiến thức QPAN
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Quân sự huyện
Phân loại Công văn
Văn bản QPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
Tệp đính kèm 1