VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 16/TB-TCD
Ngày ký 21/07/2022
Người ký Đặng Thị Thu Thủy
Trích yếu nội dung Tb số 16/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 15/7/2022
Lĩnh vực Nội chính
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND&UBND huyện
Phân loại Thông Báo
Văn bản QPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
Tệp đính kèm 1