VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 740/KH-BCH
Ngày ký 13/07/2022
Người ký Đặng Đại Tình
Trích yếu nội dung KH số 740/KH-BCH V/v tổ chức luyện tập và tham gia Hội thao trung đội Dân quân cơ động 2022 tại tỉnh.
Lĩnh vực Tổng Hợp
Cơ quan ban hành Quân sự huyện
Phân loại Kế Hoạch
Văn bản QPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Chi tiết