VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 02/TB-ĐKT
Ngày ký 27/06/2022
Người ký Đặng Đại Tình
Trích yếu nội dung TB số 02/TB-ĐKT Kết quả kiểm tra việc triển khai Đề án 06
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Công an huyện
Phân loại Thông Báo
Văn bản QPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
Tệp đính kèm 1