VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 1326/UBND-CA
Ngày ký 16/06/2022
Người ký Đặng Đại Tình
Trích yếu nội dung CV số 1326/UBND-CA V/v nâng cao hiệu quả công tác THA hình sự, tái hòa nhập công đồng trên địa bàn huyện Lệ Thủy.
Lĩnh vực Nội chính
Cơ quan ban hành Công an huyện
Phân loại Công văn
Văn bản QPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
Tệp đính kèm 1