VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 410/UBND-CA
Ngày ký 02/03/2022
Người ký Nguyễn Hữu Hán
Trích yếu nội dung Cv số 410/UBND-CA V/v báo cáo kết quả triển khai thực hiện NQ 12-2021/NQ-HĐND.
Lĩnh vực Nội chính
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND&UBND huyện
Phân loại Công văn
Văn bản QPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
Tệp đính kèm 1