VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 533/CCV-CALT
Ngày ký 14/02/2022
Người ký Không rõ
Trích yếu nội dung Cv số 533/CV-CALT V/v hướng dẫn tổ chức, triển khai thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA
Lĩnh vực Nội chính
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND&UBND huyện
Phân loại Công văn
Văn bản QPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Chi tiết