VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 21/TB-HĐGDQPAN
Ngày ký 25/11/2021
Người ký Không rõ
Trích yếu nội dung TB số 21/TB-HĐGDQPAN V/v tham gia cập nhật kiến thức QP-AN đối tượng 3 (Khóa 8) năm 2021.
Lĩnh vực Tổng Hợp
Cơ quan ban hành UBND Huyện Lệ Thủy
Phân loại Thông Báo
Văn bản QPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Chi tiết