VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 156/2018/NĐ-CP
Ngày ký 06/12/2018
Người ký Không rõ
Trích yếu nội dung NĐ số 156/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
Lĩnh vực Tổng Hợp
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Quảng Bình
Phân loại Văn bản chỉ đạo điều hành
Văn bản QPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Chi tiết