VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 04/CT-UBND
Ngày ký 11/05/2018
Người ký Không rõ
Trích yếu nội dung CT số 04/CT-UBND V/v tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn tàu giã cào hoạt động khai thá thủy sản trái phép
Lĩnh vực Nông nghiệp
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Quảng Bình
Phân loại Văn bản chỉ đạo điều hành
Văn bản QPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Chi tiết