VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 32/2014/TT-BGTVT
Ngày ký 08/08/2014
Người ký Không rõ
Trích yếu nội dung CV số 32/2014/TT-BGTVT V/v hướng dẫn vận hành sử dựng đường giao thông nông thôn
Lĩnh vực Giao thông
Cơ quan ban hành Bộ và ngang bộ
Phân loại Thông báo
Văn bản QPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Tải file