VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 717/UBTVQH13-CTĐB
Ngày ký 18/08/2014
Người ký Không rõ
Trích yếu nội dung CV số 717/UBTVQH13-CTĐB Vv lấy phiếu tín nhiệm theo NQ số 35/2012/QH13 gửi TT HĐND các xã, thị trấn
Lĩnh vực Khác
Cơ quan ban hành Quốc hội
Phân loại Thông báo
Văn bản QPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Tải file