VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 1447/TTg-KTN
Ngày ký 13/08/2014
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu nội dung CV số 1447/TTg-KTN V/v huy động vốn đóng góp của dân để thực hiện chương trình MTQGXDNTM
Lĩnh vực Khác
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Thông báo
Văn bản QPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Tải file