VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 288/BTT-VP
Ngày ký 01/07/2014
Người ký Không rõ
Trích yếu nội dung CV số 288/BTT-VP
Lĩnh vực Khác
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Thông báo
Văn bản QPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Tải về