VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 443/UBND-TNMT
Ngày ký 17/04/2014
Người ký Phạm Hữu Thảo
Trích yếu nội dung Cv số: 443/UBND-TNMT V/v triển khai công tác vệ sinh môi trường
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Cơ quan ban hành UBND Huyện Lệ Thủy
Phân loại Văn bản chỉ đạo điều hành
Văn bản QPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

- File đính kèm