VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 852/QĐ-UBDT
Ngày ký 18/12/2013
Người ký Giàng Seo Phử
Trích yếu nội dung QĐ số:852/QĐ-UBDT Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc miền núi vào diện đầu tư chương trình 135
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Cơ quan ban hành Bộ và ngang bộ
Phân loại Nghị định
Văn bản QPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Tải văn bản