ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

320 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 19

  • Hôm nay 2616

  • Tổng 10.460.815

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN LỆ THỦY

Font size : A- A A+

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND

+ Họ và tên: ĐẶNG ĐẠI TÌNH

+ Ngày sinh: 02/11/1976

+ Quê quán: Xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Không

+ Ngày vào Đảng: 06/12/2004

+ Ngày chính thức: 06/12/2005

+ Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

+ Chức vụ Đảng: Phó Bí thư Huyện ủy,

+ Chức vụ Chính quyền:  Chủ tịch UBND huyện

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật, cử nhân Ngữ Văn

+ Điện thoại cơ quan: (0232) 3966678 

+ Email: tinhdd.lt@quangbinh.gov.vn 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND

+ Họ và tên: LÊ VĂN SƠN

+ Ngày sinh: 28/3/1969

+ Quê quán: Xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Không

+ Ngày vào Đảng: 03/02/1997

+ Ngày chính thức: 03/02/1998

+ Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

+ Chức vụ Đảng: UVBTV Huyện ủy,

+ Chức vụ Chính quyền: Phó Chủ tịch UBND huyện

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý công (2017); Cử nhân kinh tế năm (1996).

 + Điện thoại cơ quan:  (0232) 3964941

+ Email: sonlv.lt@quangbinh.gov.vn

   

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND

+ Họ và tên: ĐẶNG THỊ HỒNG THẮM

+ Ngày sinh: 14/11/1971

+ Quê quán: Xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Không

+ Ngày vào Đảng: 15/7/1997

+ Ngày chính thức: 

+ Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

+ Chức vụ Đảng:  Huyện ủy viên,

+ Chức vụ Chính quyền: Phó Chủ tịch UBND huyện

+ Trình độ chuyên môn: 

 + Điện thoại cơ quan:  (0232) 3882567

+ Email: thamdth.lt@quangbinh.gov.vn 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND

+ Họ và tên: NGUYỄN HỮU HÁN

+ Ngày sinh: 10/4/1975

+ Quê quán: Xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Không

+ Ngày vào Đảng: 07/10/2003

+ Ngày chính thức: 07/10/2004

+ Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

+ Chức vụ Đảng:  Huyện ủy viên

+ Chức vụ Chính quyền: Phó Chủ tịch UBND huyện

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Lâm học năm 2014

+ Điện thoại cơ quan:  (0232) 3882566 

+ Email: hannh.lt@quangbinh.gov.vn 

More