ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

283 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 886

  • Tổng 6.880.498

NHCSXH huyện triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư gắn với nghiệp vụ chuyên môn và pháp luật về Công đoàn”.

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 28/7/2021 Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Lệ Thủy đã chỉ đạo triển khai đến NHCSXH huyện và các tổ chức chính trị - xã hội là Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên huyện phát động kịp thời phong trào thi đua tham gia Cuộc thi; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, chỉ đạo cán bộ, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia hưỡng ứng Cuộc thi, tích cực ôn luyện, tìm hiểu, nghiên cứu và tham gia Cuộc thi đạt kết quả tốt nhằm góp phần triển khai thực hiện tốt Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện.

 

          Qua hơn 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, với quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng; sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị và triển khai tích cực của NHCSXH, công tác tín dụng chính sách xã hội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; đã huy động được hàng trăm nghìn tỉ đồng, đáp ứng nhu cầu vay vốn của đông đảo người nghèo và các đối tượng chính sách ở 100% các xã, thị trấn của cả nước, góp phần tạo việc làm, giảm nghèo bền vững, hỗ trợ các đối tượng chính sách xã hội, những người có hoàn cảnh khó khăn và xây dựng nông thôn mới.

Mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của NHCSXH được hoàn thiện, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới; xây dựng được phương thức cho vay ủy thác tín dụng chính sách xã hội hiệu quả, phát huy được vai trò và sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị trong công tác tín dụng chính sách xã hội, giúp đỡ, khuyến khích các đối tượng chính sách xã hội vươn lên thoát nghèo, từng bước làm giàu chính đáng.

Kết quả trên đã khẳng định, đây là chủ trương đúng đắn, sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc, góp phần quan trọng trong thực hiện các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước về tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, là yêu cầu có tính nguyên tắc bảo đảm sự phát triển lành mạnh, bền vững của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta, được các tổ chức quốc tế đánh giá cao.Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, một số cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đúng mức đến hoạt động tín dụng chính sách xã hội, một số nhiệm vụ đề ra chưa được thực hiện đầy đủ, kịp thời và triệt để... Năng lực, trách nhiệm của một số tổ chức nhận ủy thác của NHCSXH tại cơ sở còn hạn chế...

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW trong thời gian tới, tích cực góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, ngày 10/6/2021 Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 06-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Hướng tới kỷ niệm 19 năm ngày thành lập NHCSXH (04/10/2002 - 04/10/2021), khơi dậy khí thế thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị. NHCSXH đã triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư gắn với nghiệp vụ chuyên môn và pháp luật về Công đoàn”. Thông qua Cuộc thi nhằm tăng cường sự hiểu biết của các tầng lớp nhân dân; cán bộ, đảng viên; cán bộ, viên chức, người lao động NHCSXH; cán bộ và hội viên, đoàn viên các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

Cuộc thi với tinh thần thiết thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, khách quan, trung thực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Cuộc thi sử dụng tối đa các ứng dụng của nền tảng kỹ thuật số.

NHCSXH huyện phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp huyện phổ biến đến các tổ chức hội nhận ủy thác cấp xã và chỉ đạo cán bộ, hội viên, đoàn viên tham gia cuộc thi đảm bảo 100% cán bộ NHCSXH huyện tham dự cuộc thi; mỗi hội, đoàn thể cấp huyện có ít nhất 02 cán bộ tham gia; mỗi hội, đoàn thể cấp xã có ít nhất 01 người tham gia cuộc thi.NHCSXH và hội, đoàn thể cấp huyện tổ chức cho cán bộ học tập, nghiên cứu tài liệu ôn tập để tham dự thi đạt kết quả cao nhất.

Tin bài: Tân Nguyễn

Các tin khác