ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

320 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 11673

  • Tổng 10.557.882

DANH MỤC TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 10, HĐND HUYỆN KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 (Đang cập nhật)

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1. Chương trình Kỳ họp.

2. Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về tình hình hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

3. Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

4. Báo cáo của UBMTTQ Việt Nam huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; những vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm cần tập trung giải quyết.

5. Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân huyện về thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

6. Báo cáo của Toà án nhân dân huyện về kết quả hoạt động của Tòa án 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 

7. Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát chuyên đề: Tình hình thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2022.

8. Báo cáo của Ban Kinh tế - Xã hội về kết quả giám sát chuyên đề: Tình hình thực hiện chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện từ năm 2021 - 2022.

Phụ lục

9. Báo cáo của Ban Pháp chế về kết quả giám sát chuyên đề: Việc thực hiện các quy định của Nhà nước đối với các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn huyện năm 2021 - 2022.

10. Báo cáo của UBND huyện về tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2022.

        Phụ lục

11. Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách 6 tháng đầu năm, giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2023.

         Phụ lục

12. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023.

13. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2022.

Tờ trình

        Dự thảo Nghị quyết

        Phụ lục

14. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phân bổ chi tiết danh mục công trình, dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 (nguồn vốn bổ sung) thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia: phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và xây dựng nông thôn mới huyện Lệ Thủy.

Tờ trình

        Phụ lục

Dự thảo Nghị quyết

        Phụ lục

15. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (nguồn vốn ngân sách huyện quản lý) đối với các công trình đã được HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư.

Tờ trình

        Phụ lục

Dự thảo Nghị quyết

        Phụ lục

16. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phân bổ chi tiết danh mục công trình, dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 thực hiện Dự án 2 (Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Lệ Thủy.

Tờ trình

Phụ lục

Dự thảo Nghị quyết

Phụ lục

17. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quy định định mức hỗ trợ thiết chế Nhà văn hóa, khu thể thao thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 - 2025.

Tờ trình

        Phụ lục 1

        Phụ lục 2

Dự thảo Nghị quyết

        Phương án phân bổ

18. Báo cáo của Ban Kinh tế - Xã hội về kết quả thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết liên quan trình tại Kỳ họp.

19. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2024.

20. Báo cáo của Ban Pháp chế về kết quả thẩm tra hoạt động của các cơ quan Tư pháp về tình hình chấp hành pháp luật 6 tháng đầu năm 2023 và các báo cáo, dự thảo nghị quyết liên quan trình tại Kỳ họp.

21. Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện Kết luận của Chủ tọa Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XXI.

22. Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát tình hình thực hiện Kết luận của Chủ tọa Kỳ họp thứ 7 và việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XXI.

23. Báo cáo của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

24. Báo cáo của Ban Pháp chế HĐND huyện về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

25. Báo cáo của UBND huyện về tình hình tổ chức và kết quả chỉ đạo, điều hành hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

26. Báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri tại các điểm tiếp xúc trước Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khoá XXI.

27. Báo cáo của UBND huyện về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

28. Báo cáo của UBND huyện về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân 6 tháng đầu năm 2023.

29. Báo cáo của UBND huyện về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

30. Báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự huyện về kết quả thực hiện thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

31 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết phân bổ chi tiết danh mục công trình, dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 thực hiện Dự án 2 thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Lệ Thuỷ 

Các tin khác