Kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2018Thông báo danh sách dự kiến trúng tuyển, không trúng tuyển kỳ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2018Thông báo danh sách đủ điều kiện và không đủ điều kiện xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2018Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụngMột số quy định đối với thí sinh tham gia xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2018Thông báo triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn kỳ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2018
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Vốn xây dựng cơ bản ngân sách địa phương thực hiện 398 tỷ đồng 

Trong 4 tháng đầu năm 2014, thời tiết thuận lợi, nhờ vậy mà các chủ đầu tư đã đẩy nhanh tiến độ công trình. Dự ước trong tháng 4-2014 các địa phương, đơn vị đã thực hiện 198 tỷ đồng nguồn vốn xây dựng cơ bản (XDCB). Trong đó, vốn ngân sách Trung ương quản lý ước thực hiện 78,6 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương quản lý ước thực hiện 119,5 tỷ đồng.

Khối lượng vốn đầu tư XDCB Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh 4 tháng năm 2014 ước thực hiện 838 tỷ đồng, tăng 101,7% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương quản lý ước thực hiện 440,8 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương quản lý ước thực hiện 397,8 tỷ đồng.


Đẩy nhanh tiến độ công trình đường ra biên giới Chút Mút-Lã Vơn.
 
Cụ thể, ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản ước thực hiện 62 tỷ đồng; công nghiệp chế biến, chế tạo ước thực hiện 41 tỷ đồng; vận tải kho bãi ước thực hiện 529 tỷ đồng; ngành y tế và hoạt động trợ giúp xã hội ước thực hiện 38 tỷ đồng; ngành giáo dục và đào tạo ước thực hiện 41 tỷ đồng; lĩnh vực an ninh-quốc phòng, quản lý nhà nước ước thực hiện 39 tỷ đồng…
Dự ước tỷ lệ giải ngân vốn vốn đầu tư phát triển đến ngày 30-4 đạt 34% dự toán.
Theo Báo Quảng Bình
 

[Trở về]