Bản in     Gởi bài viết  
Văn bản số 87/VPHĐBCQG-PL hướng dẫn cách ghi thông tin trong hồ sơ ứng cử và mẫu phiếu bầu cử. 
 Chi tiết
[Trở về]