Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 139/2017/NĐ-CP 19 00:00:00.0/12/2017

NĐ 139/2017/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng

2 141/2017/NĐ-CP 19 00:00:00.0/12/2017

NĐ số 141/2017/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động

3 123/2017/NĐ-CP 22 00:00:00.0/11/2017

NĐ số 123/2017/NĐ-CP Nghị định chính phủ

Trang : 1