Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 07/TB-TTDVNN 10/09/2019

TB số 07/TB-TTDVNN V/v nhận vacxin tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt II năm 2019.

Trang : 1