Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 35/TB-STTT 23 00:00:00.0/01/2018

TB số 35/TB-STTT V/v phân công nhiệm vụ trong Lãnh Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình

2 383/VNCERT-ĐPƯC 22 00:00:00.0/11/2017

CV số 383/VNCERT-ĐPƯC V/v phát hiện, ngăn chặn mã độc "đào" tiền ảo bất hợp pháp

3 402/STTTT-BCXB 05 00:00:00.0/06/2015

CV số 402/STTTT-BCXB V/v hướng dẫn quy trình tác nghiệp báo chí tại các Hội nghị, buổi lễ của cơ quan Nhà nước

4 336/STTTT-BCVT 19 00:00:00.0/05/2015

CV số 336/STTTT-BCVT V/v Triển khai thực hiện Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT

5 230/STTTT-CNTT 06 00:00:00.0/04/2015

CV số 230/STTTT-CNTT V/v yêu cầu thay đổi mật khẩu mặc định trên hệ thống thư điện tử công vụ

Trang : 1