Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 81/GM-KHĐT 13 00:00:00.0/05/2019

Gm số 81/GM-KHĐT Gửi UBND xã Liên Thủy, Phong Thủy, Lộc Thủy, An Thủy, Mai Thủy

2 1259/QĐ-SXD 04 00:00:00.0/05/2019

QĐ số 1259/QĐ-SXD V/v cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Trung tâm Tư vấn Thiết kế Xây dựng Lệ Thủy

3 82/QĐ-SXD 11 00:00:00.0/01/2019

QĐ số 82/QĐ-SXD v/v công bố chỉ số giá xây dựng tháng 11 và tháng 12 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

4 4750/QĐ-SXD 28 00:00:00.0/11/2018

QĐ số 4750/QĐ-SXD về việc công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 10 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

5 192/TB-VQH 12 00:00:00.0/11/2018

TB số 192/TB-VQH V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Quảng Bình

6 2660/QĐ-SXD 18 00:00:00.0/07/2018

QĐ số 2660/QĐ-SXD Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 6 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

7 1168/QĐ-UBND 27 00:00:00.0/04/2018

QĐ số 1168/QĐ-UBND V/v công bố chỉ số giá xây dựng tháng 02 và 3 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

8 616/QĐ-SXD 27 00:00:00.0/02/2018

QĐ số 616/QĐ-SXD V/v công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 01 năm 2018 trên đại bàn tỉnh Quảng Bình

9 153/QD_SXD 17 00:00:00.0/01/2018

TB số 153/QD_SXD V/v công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 9.10.11 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

10 4959/QĐ-UBND 05 00:00:00.0/01/2018

QĐ số 4959/QĐ-UBND V/v công bố Chỉ số giá xây dựng

11 903/TB-SXD 10 00:00:00.0/06/2015

CV số 903/TB-SXD V/v công bố thông tin năng lực của các đơn vị tư vấn, đơn vị thi công xây dựng

12 780/QĐ-SXD 25 00:00:00.0/05/2015

QĐ số 780/QĐ-SXD V/v công bố điều chỉnh chỉ số giá xây dựng năm 2014

13 753/SXD-QLN 21 00:00:00.0/05/2015

CV số 753/SXD-QLN V/v giao đất không thông qua đấu giá các lô đất tại Đồng Hới

14 1331/SXD-VLXD 04 00:00:00.0/09/2014

CV số 1331/SXD-VLXD V/v xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và lập kế hoạch đầu tư công

15 1206/QĐ-SXD 03 00:00:00.0/08/2014

QĐ số 1206/QĐ-SXD Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7 năm 2014

16 876/QĐ-SXD 08 00:00:00.0/07/2014

QĐ số 876/QĐ-SXD V/v công bố chỉ số giá xây dựng tháng 6 năm 2014

17 802/SXD-QLHĐXD 04 00:00:00.0/07/2014

CV số 802/SXD-QLHĐXD V/v sử dụng gạch tuynel đối với các công trình thuộc Chương trình MTQG XDNTM trên địa bàn tỉnh QB - 1788321 (Bytes)

18 344/HD-SXD 01 00:00:00.0/03/2014

CT số:344/HD-SXD Áp dụng thiết kế mẫu vẽ thiết kế thi công và dự toán khối lượng các công trình MTQG XDNTM

Trang : 1