Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 88/SNgV-LS-NVNONN 01 00:00:00.0/02/2018

CV số 88/SNgV-LS-NVNONN V/v sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ khi đi công tác, học tập ở nước ngoài

2 150/NgV-HTQT 20 00:00:00.0/03/2014

Công văn số 150/NgV-HTQT gửi Phòng NNPTNT, KT-HT, GDĐT, Y tế

Trang : 1