Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 60/TB-NV 05 00:00:00.0/04/2019

CV số 60/TB-NV V/v cử cán bộ phụ trách phòng Nội vụ

2 193/TB-SGTVT 28 00:00:00.0/01/2019

TB số 193/TB-SGTVT Thông báo v/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình

3 1525/SGTĐT-VP 04 00:00:00.0/07/2018

CV số 1525/SGTĐT-VP V/v thông báo phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Sở GTVT

4 1376/SGTVT_VP 15 00:00:00.0/06/2018

CV số 1376/SGTVT_VP V/v thông báo thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM

5 2984/SGTVT-KLCHT 28 00:00:00.0/12/2017

Cv số 2984/SGTVT-KLCHT V/v bổ sung danh sách các phương tiện được miễn giá dịch vụ khi qua trạm thu phí Quán Hàu

6 1147/TB-SGTVT 26 00:00:00.0/06/2015

CV số 1147/TB-SGTVT V/v triển khai dịch vụ công đổi giấy phép lái xe cấp độ 3

7 1122/SGTVT 23 00:00:00.0/06/2015

CV số 1122/SGTVT Kiểm tra giải quyết kiến nghị của công dân về đền bù GPMB QL1

8 739/SGTVT-KH 27 00:00:00.0/04/2015

CV số 739/SGTVT-KH V/v giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVI

9 551/SGTVT 01 00:00:00.0/04/2015

CV số 551/SGTVT V/v thông báo thực hiện Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27/02/2015

10 383/SGTVT-KTTĐ 09 00:00:00.0/03/2015

CV số 383/SGTVT-KTTĐ V/v áp dụng hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường GTNT phục vụ chương trình MTQG về XDNTM

11 27/QBTĐB 12 00:00:00.0/01/2015

CV số 27/QBTĐB V/v thực hiện công văn số 5502/TCT về biên lai thu phí và đôn đốc công tác thu phí đường bộ

12 08/BC-SGTVT 12 00:00:00.0/01/2015

BC số 08/BC-SGTVT V/v tách 4 loại đường GTNT trong bộ tiêu chí NTM

13 2515/SGTVT-QLGT 26 00:00:00.0/12/2014

CV số 2515/SGTVT-QLGT V/v chấp thuận phương án phân luồng giao thông để thi công Cầu Trung Trịnh

14 141/TB-QLDA 18 00:00:00.0/03/2014

CV số 141/TB-QLDA gửi phòng KT-HT, TN-MT

15 209/SGTVT-KH 23 00:00:00.0/01/2014

Cv số: 209/SGTVT-KH V/v giải quyết và trả lời kiến nghị cử cử tri sau Kỳ họp thứ 6

Trang : 1