Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 49/TP 10 00:00:00.0/09/2015

V/v thống kê báo cáo tổ hòa giải và danh sách trích ngang số hòa giải viên - 50218 (Bytes)

2 01/TP 08 00:00:00.0/01/2015

CV số 01/TP V/v hướng dẫn triển khai một số quy định của Luật Hôn nhân và gia đình

3 1207/STP-PBGDPL 15 00:00:00.0/08/2014

CV số 1207/STP-PBGDPL V/v hướng dẫn thành lập HĐ đánh giá chuẩn tiếp cận và quy trình đánh giá, công nhận địa phương đạt chuẩn

4 58/TTr 13 00:00:00.0/08/2014

CV số 58/TTr V/v triệu tập cán bộ tham gia tập huấn

5 01/GM-TP 24 00:00:00.0/02/2014

GM V/v thực hiện số 149/GM-STP Ngày 21/02/2014 của Sở Tư Pháp về việc mở hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và sự phân công của UBND Huyện

6 05/TP 18 00:00:00.0/02/2014

Công văn về việc chấn chỉnh việc cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo nghị định số 24/03/NĐ-CP

Trang : 1