Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 34/TP 20/08/2019

CV số 34/TP V/v thống kê, tổng hợp và cung cấp các số liệu về lĩnh vực hộ tịch.

2 07/KH-TP 20/08/2019

KH số 07/KH-TP Phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện VH công sở" giai đoạn 2019-2025.

3 49/TP 10/09/2015

V/v thống kê báo cáo tổ hòa giải và danh sách trích ngang số hòa giải viên - 50218 (Bytes)

4 01/TP 08/01/2015

CV số 01/TP V/v hướng dẫn triển khai một số quy định của Luật Hôn nhân và gia đình

5 1207/STP-PBGDPL 15/08/2014

CV số 1207/STP-PBGDPL V/v hướng dẫn thành lập HĐ đánh giá chuẩn tiếp cận và quy trình đánh giá, công nhận địa phương đạt chuẩn

6 58/TTr 13/08/2014

CV số 58/TTr V/v triệu tập cán bộ tham gia tập huấn

7 01/GM-TP 24/02/2014

GM V/v thực hiện số 149/GM-STP Ngày 21/02/2014 của Sở Tư Pháp về việc mở hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và sự phân công của UBND Huyện

8 05/TP 18/02/2014

Công văn về việc chấn chỉnh việc cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo nghị định số 24/03/NĐ-CP

Trang : 1