Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 4070/STC_TTTH 05 00:00:00.0/01/2018

V/v tập huấn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

2 29/GM-STC 20 00:00:00.0/12/2017

GM số 29/GM-STC Sở Tài chính tổ chức công Bố dự thảo kết luận Thanh tra

3 43/LN-TC-NN 19 00:00:00.0/01/2015

CV số 43/LN-TC-NN Quy định tạm thời một số định mức, giá trần đóng mới tàu cá vỏ gỗ

4 236/TC-GCS 24 00:00:00.0/01/2014

Cv số: 236/TC-GCS V/v bán đấu giá ki ốt bán hàng tại Chợ Tréo

Trang : 1