Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 646/STC-TCDN 14 00:00:00.0/03/2019

CV số 646/STC-TCDN V/v báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí năm 2018

2 3674/STC-GCS 10 00:00:00.0/12/2018

CV số 3674/STC-GCS v/v hướng dẫn thu phí thẩm định hồ sơ cấp GCN QSD đất

3 3422/TB-STC 07 00:00:00.0/11/2018

TB số 3422/TB-STC Giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình

4 4070/STC_TTTH 05 00:00:00.0/01/2018

V/v tập huấn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

5 29/GM-STC 20 00:00:00.0/12/2017

GM số 29/GM-STC Sở Tài chính tổ chức công Bố dự thảo kết luận Thanh tra

6 43/LN-TC-NN 19 00:00:00.0/01/2015

CV số 43/LN-TC-NN Quy định tạm thời một số định mức, giá trần đóng mới tàu cá vỏ gỗ

7 236/TC-GCS 24 00:00:00.0/01/2014

Cv số: 236/TC-GCS V/v bán đấu giá ki ốt bán hàng tại Chợ Tréo

Trang : 1