Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 55/BC-HĐND 29/04/2020

BC số 55/BC-HĐND Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020

2 50/HĐND-PC 15/04/2020

CV số 50/HĐND-PC V/v thực hiện giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế.

3 46/HĐND-VP 31/03/2020

CV số 46/HĐND-VP V/v thực hiện giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện

4 33/BC-HĐND 03/03/2020

BC số 33/BC-HĐND Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 02 và nhiệm vụ tháng 3 năm 2020.

5 15/HĐND-VP 30/01/2020

CV số 15/HĐND-VP V/v hướng dẫn tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021

6 67/NQ-TTHĐND 23/01/2020

NQ số 67/NQ-TTHĐND Về việc chỉ định triệu tập tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021.

7 08/CT-HĐND 09/01/2020

CT số 08/CT-HĐND Công tác trọng tâm năm 2020 của Thường trực HĐND và hai Ban HĐND huyện

8 06/BC-HĐND 09/01/2020

BC số 06/BC-HĐND Tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện sau Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XX

9 07/KH-HĐND 09/01/2020

KH số 07/KH-HĐND Tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện năm 2020

10 113/TB-HĐND 01/11/2019

TB số 113/TB-HĐND V/v phân công đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước Kỳ hợp thứ 12

11 111/HĐND-VP 01/11/2019

CV số 111/HĐND-VP V/v thông báo lịch giám sát của Thường trực HĐND huyện

12 101/TB-HĐND 18/09/2019

TB số 101/TB-HĐND V/v thay đổi đơn vị sinh hoạt của đại biểu HĐND huyện

13 100/HĐND-VP 16/09/2019

CV số 100/HĐND-VP V/v thông báo lịch giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện

14 98/QĐ-HĐND 16/09/2019

QĐ số 98/QĐ-HĐND Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong thi hành án dân sự trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2018

15 97/QĐ-HĐND 12/09/2019

QĐ số 97/QĐ-HĐND V/v thay đổi Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện

16 96/QĐ-HĐND 12/09/2019

QĐ số 96/QĐ-HĐND V/v Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện Chương trình Phát triển chăn nuôi theo hướng chất lượng, giá trị và môi trường bền vững giai đoạn 2016-2020" (gửi Phòng NN-PTNT; Trung tâm DVNN; UBND các xã Trường Thủy, Hoa Thủy, Thanh Thủy, Mai Thủy, Hưng Thủy, Liên Thủy, Thái Thủy, Kim Thủy, Ngân Thủy, Cam Thủy, Tân Thủy)

17 93/QĐ-HĐND-KTXH 11/09/2019

QĐ số 93/QĐ-HĐND-KTXH V/v thành lập Đoàn GS chuyên đề: Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn GĐ 2016-2020 (Nguồn vốn Ngân sách huyện quản lý) trên địa bàn huyện.

18 95/QĐ-HĐND 11/09/2019

QĐ số 95/QĐ-HĐND Thành lập đoàn giám sát chuyên đề... Gửi Phòng NN&PTNT, TTDVNN, UBND các xã Trường Thủy, Hoa Thủy, Cam Thủy, Mai Thủy, Hưng Thủy, Tân Thủy, Ngân Thủy, Thái Thủy

19 94/TB-HĐND 11/09/2019

TB số 94/TB-HĐND KL của đồng chí Lê Văn Bảo - Chủ tịch HĐND huyện tại phiên họp Thường trực HĐND tháng 8/2019.

20 92/BC-HĐND 03/09/2019

BC số 92/BC-UBND Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 8, nhiệm vụ tháng 9 năm 2019.

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp