Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 101/TB-HĐND 18 00:00:00.0/09/2019

TB số 101/TB-HĐND V/v thay đổi đơn vị sinh hoạt của đại biểu HĐND huyện

2 98/QĐ-HĐND 16 00:00:00.0/09/2019

QĐ số 98/QĐ-HĐND Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong thi hành án dân sự trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2018

3 100/HĐND-VP 16 00:00:00.0/09/2019

CV số 100/HĐND-VP V/v thông báo lịch giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện

4 97/QĐ-HĐND 12 00:00:00.0/09/2019

QĐ số 97/QĐ-HĐND V/v thay đổi Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện

5 96/QĐ-HĐND 12 00:00:00.0/09/2019

QĐ số 96/QĐ-HĐND V/v Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện Chương trình Phát triển chăn nuôi theo hướng chất lượng, giá trị và môi trường bền vững giai đoạn 2016-2020" (gửi Phòng NN-PTNT; Trung tâm DVNN; UBND các xã Trường Thủy, Hoa Thủy, Thanh Thủy, Mai Thủy, Hưng Thủy, Liên Thủy, Thái Thủy, Kim Thủy, Ngân Thủy, Cam Thủy, Tân Thủy)

6 93/QĐ-HĐND-KTXH 11 00:00:00.0/09/2019

QĐ số 93/QĐ-HĐND-KTXH V/v thành lập Đoàn GS chuyên đề: Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn GĐ 2016-2020 (Nguồn vốn Ngân sách huyện quản lý) trên địa bàn huyện.

7 95/QĐ-HĐND 11 00:00:00.0/09/2019

QĐ số 95/QĐ-HĐND Thành lập đoàn giám sát chuyên đề... Gửi Phòng NN&PTNT, TTDVNN, UBND các xã Trường Thủy, Hoa Thủy, Cam Thủy, Mai Thủy, Hưng Thủy, Tân Thủy, Ngân Thủy, Thái Thủy

8 94/TB-HĐND 11 00:00:00.0/09/2019

TB số 94/TB-HĐND KL của đồng chí Lê Văn Bảo - Chủ tịch HĐND huyện tại phiên họp Thường trực HĐND tháng 8/2019.

9 92/BC-HĐND 03 00:00:00.0/09/2019

BC số 92/BC-UBND Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 8, nhiệm vụ tháng 9 năm 2019.

10 17/GM-HĐND 22 00:00:00.0/08/2019

GM số 17/GM-HĐND Thường trực HĐND huyện tổ chức kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp bất thường), HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021.(Gửi các xã: Trường Thủy, Văn Thủy, Ngư Thủy Trung, Ngư Thủy Nam).

11 51/NQ-HĐND 24 00:00:00.0/07/2019

NQ số 51/NQ-HĐND V/v xác nhận kết quả bầu bổ sung UV UBND huyện Lệ Thủy, nhiệm kỳ 2016-2021.

12 49/NQ-HĐND 24 00:00:00.0/07/2019

NQ số 49/NQ-HĐND V/v miễn nhiệm chức vụ PCT UBND huyện Lệ Thủy nhiệm kỳ 2016-2021.

13 50/NQ-HĐND 24 00:00:00.0/07/2019

NQ số 50/NQ-HĐND V/v miễn nhiệm chức vụ UV UBND huyện Lệ Thủy, nhiệm kỳ 2016-2021.

14 78/KL-HĐND 24 00:00:00.0/07/2019

KL số 78/KL-HĐND KL của Chủ tọa Kỳ hợp thứ 10, HĐND huyện khóa XX.

15 53/NQ-HĐND 24 00:00:00.0/07/2019

NQ số 53/NQ-HĐND Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2019.

16 52/NQ-HĐND 24 00:00:00.0/07/2019

NQ số 52/NQ-HĐND Về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020.

17 77/TB-HĐND 24 00:00:00.0/07/2019

TB số 77/TB-HĐND KL phiên họp chất, trả lời chất vấn của Chủ tọa kỳ họp tại Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XX.

18 48/NQ-HĐND 24 00:00:00.0/07/2019

NQ số 48/NQ-HĐND V/v cho thôi làm nhiệm vụ ĐB HĐND huyện Lệ Thủy khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021.

19 54/NQ-HĐND 24 00:00:00.0/07/2019

NQ số 54/NQ-HĐND V/v phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018.

20 13/GM-HĐND 15 00:00:00.0/07/2019

GM số 13/GM-HĐND Thường trực HĐND huyện tổ chức Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XX, nhiệm 2016 - 2021.

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp