Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 337/SLĐTBXH-BVCSTE 07 00:00:00.0/04/2015

CV số 337/SLĐTBXH-BVCSTE V/v hướng dẫn tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2015

2 317/SLĐTBXH-BTXH 03 00:00:00.0/04/2015

CV số 317/SLĐTBXH-BTXH V/v phân bổ kinh phí và hướng dẫn chúc thọ, mừng thọ cho các cụ tròn 100 tuổi và 90 tuổi năm 2015

3 1208/SLĐTBXH-GTVT 24 00:00:00.0/10/2014

CV số 1208/SLĐTBXH-GTVT V/v BC công tác quản lý người lao động của tỉnh đang làm việc tại Hàn Quốc

4 1175/SLĐTBXH-ĐTN 18 00:00:00.0/10/2014

CV số 1175/SLĐTBXH-ĐTN V/v tăng cường công tác quản lý LĐNT học nghề theo QĐ số 1956/QĐ-TTg

5 918/SLĐTBXH-CSLĐ 21 00:00:00.0/08/2014

CV số 918/SLĐTBXH-CSLĐ V/v hỗ trợ người lao đọng phải về nước trước hạn do tình hình bất ổn tại Libya

6 775/SLĐTBXH-TTr 06 00:00:00.0/08/2014

CV số 775/SLĐTBXH-TTr V/v thực hiện khai báo, điều tra và gửi biên bản điều tra tai nạn lao động

7 722/SLĐTBXH_BTXH 09 00:00:00.0/07/2014

CV số 722/SLĐTBXH_BTXH V/v phân bổ kinh phí và hướng dẫn chúc thọ

8 102/SLĐTBXH-CSNCC 14 00:00:00.0/02/2014

Cv số: 102/SLĐTBXH-CSNCC V/v hướng dẫn hồ sơ xác nhận liệt sỹ

9 54/SLĐTBXH-CSNCC 16 00:00:00.0/01/2014

Cv số: 54/SLĐTBXH-CSNCC Hướng dẫn thủ tục hồ sơ giải quyết chế đọ HĐKC bị nhiễm CĐHH

10 35/2013/TT-BLĐTBXH 30 00:00:00.0/12/2013

Thông tư số: 35/2013/TT-BLĐTBXH Gửi các phòng ban, đơn vị sự nghiệp và các xã

Trang : 1