Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 392/PA-SNN-CNTY 14 00:00:00.0/03/2019

CV số 392/PA-SNN-CNTY Phương án phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

2 219/KL-SDPTR 14 00:00:00.0/03/2019

CV số 219/KL-SDPTR V/v đằn ký hỗ trợ trồng rừng gố lớn năm 2019

3 55/TTBVTV 11 00:00:00.0/03/2019

CV số 55/TTBVTV V/v thông báo loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất 2.4D và Paraquat ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam

4 354/SNN-CNTY 11 00:00:00.0/03/2019

CV số 354/SNN-CNTY V/v áp dụng biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi

5 354/SNN-CNTY 01 00:00:00.0/03/2019

CV số 354/SNN-CNTY V/v áp dụng biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi

6 40/SNN-CNTY 11 00:00:00.0/01/2019

CV số 40/SNN-CNTY v/v Tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh LMLM

7 547/HD-TTBVTV 25 00:00:00.0/12/2018

HD số 547/HD-TTBVTV Các biện pháp diệt chuột đầu vụ Đông Xuân 2018-2019

8 2877/BC-SNN 10 00:00:00.0/12/2018

BC số 2877/BC-SNN Kết quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2018 và kế hoạch năm 2019

9 2464/SNN-CNTY 07 00:00:00.0/12/2018

CV số 2464/SNN-CNTY V.v thực hiện kiểm soát giết mổ gia súc gia cầm

10 2482/SNN-KL 01 00:00:00.0/11/2018

CV số 2482/SNN-KL V/v thông tin dự báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa và khuyến cáo mùa vụ trồng rừng

11 595/QĐ-SNN 25 00:00:00.0/09/2018

QĐ số 595/QĐ-SNN V/v ban hành KH tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên lĩnh vực Trồng trọt tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018-2020

12 2157/TB-SNN 24 00:00:00.0/09/2018

TB số 2157/TB-SNN Danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính thực hiện quản lý giống theo chuỗi hành trình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2018

13 2157/TB-SNN 19 00:00:00.0/09/2018

TB số 2157/TB-SNN Danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính thực hiện quản lý giống theo chuỗi hành trình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2018

14 555/QĐ-UBND 18 00:00:00.0/09/2018

QĐ số 555/QĐ-UBND V/v ban hành KH triển khai thực hiện KH tái cơ cấu lại ngành NN tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018-2020 trong lĩnh vực Lâm nghiệp

15 1180/SNN-CNTY 27 00:00:00.0/07/2018

CV số 1180/SNN-CNTY v/v kiểm soát vấn đề tăng đàn lợn và chất lượng thức ăn chăn nuôi

16 1550/SNN-CNTY 27 00:00:00.0/07/2018

CV số 1550/SNN-CNTY v/v tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở giết mổ động vật

17 1709/SNN-KHTC 26 00:00:00.0/07/2018

CV số 1709/SNN-KHTC V/v trả lời đối với các diện tích hỗ trợ chuyển đổi cây trồng trên đất gò đồi

18 1571/SNN-KL 13 00:00:00.0/07/2018

CV số 1571/SNN-KL V/v tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng

19 998/SNN-KL 15 00:00:00.0/05/2018

CV số 998/SNN-KL V/v tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng

20 986/SNN-CNTY-CCTS 14 00:00:00.0/05/2018

CV số 986/SNN-CNTY-CCTS v/v tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát tình hình dịch bệnh thủy sản

Trang : 1 2  3  4  Tiếp