Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 124_SNN_KHTC 19 00:00:00.0/01/2018

CV số 124_SNN_KHTC Hướng dẫn thực hiện kinh phí hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do bão số 10 năm 2017

2 59/SNN_KL 16 00:00:00.0/01/2018

CV số 59_SNN_KL Tổ chức sản xuất nông, ngư nghiệp kết hợp trên đất quy hoạch rừng trồng sản xuất giao cho hộ gia đình

3 66/HD-TTBVTV 28 00:00:00.0/12/2017

HD số 66/HD-TTBVTV Phòng trừ rầy lưng trắng, phòng chống bệnh lùn sọc đen trên cây lúa

4 65/HD-TTBVTV 28 00:00:00.0/12/2017

HD số 65/HD-TTBVTV Sử dụng thuốc trừ cỏ cho cây lúa vụ Đông Xuân 2017-2018

5 790/QĐ-SNN 28 00:00:00.0/12/2017

QĐ số 790/QĐ-SNN V/v giao nhiệm vụ về quản lý phân bón cho Chi cục Trồng trọt và BVTV Quảng Bình

6 67/HDTTBVTV 28 00:00:00.0/12/2017

HD số 67/HD-TTBVTV Phòng trừ sâu bệnh hại cây hồ tiêu

7 183/VPĐP 06 00:00:00.0/12/2017

CV số 183/VPĐP V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017

8 2588/SNN-CNTY 30 00:00:00.0/11/2017

CV số 2588/SNN-CNTY V/v tăng cường biện pháp phòng chống, dịch bệnh LMLM ở gia súc

9 2549/SNN-CNTY-TS 13 00:00:00.0/11/2017

CV sô 2549/SNN-CNTY-TS V/v khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mới do TiLV gây ra trên cá rô phi

10 2517/SNN-CNTY 13 00:00:00.0/11/2017

CV số 2517/SNN-CNTY V/v hướng dẫn thiết kế xây dựng cơ sở giết mổ gia súc tập trung

11 08/BTB 08 00:00:00.0/11/2017

TB số 08/BTB Thông báo giá bán giống vụ Đông xuân năm 2017-2018

12 860/SNN-KTNN 17 00:00:00.0/06/2015

CV số 860/SNN-KTNN V/v tưới nước cho cây trồng trong điều kiện hạn hán vụ Hè thu 2015

13 742/TTr-SNN 28 00:00:00.0/05/2015

CV số 742/TTr-SNN V/v tham gia góp ý Dự Thảo QĐ phân công nhiệm vụ kiểm tra, quản lý các cơ sở sản xuât, kinh doanh VTNN

14 745/SNN-BVNL 28 00:00:00.0/05/2015

CV số 745/SNN-BVNL V/v tìm kiếm tàu giã cào kéo chìm tàu cá của ngư dân Quảng Bình

15 716/TB-SNN 26 00:00:00.0/05/2015

CV số 716/TB-SNN Hội nghị đánh giá công tác phối hợp bảo vệ nguồn lợi thủy sản năm 2014

16 552/SNN-KTNN 25 00:00:00.0/04/2015

CV số 552/SNN-KTNN Chống hạn và kế hoạch chuyển đổi cây trồng trên diện tích sản xuất lúa

17 527/SNN-KTNN 22 00:00:00.0/04/2015

CV số 527/SNN-KTNN V/v đề xuất bổ sung một số giống lúa chất lượng vào danh mục

18 102/HD-BCĐ 26 00:00:00.0/01/2015

HD số 102/HD-BCĐ Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Hướng dẫn tạm thời số 1826/HD-BCĐ ngày 31/10/2014

19 716/QĐ-SNN 17 00:00:00.0/11/2014

QĐ số 716/QĐ-SNN V/v ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành NN theo hướng nâng cao GTGT

20 1906/KTBVNL 13 00:00:00.0/11/2014

CV số 1906/KTBVNL V/v góp ý giá trần đóng mới tàu cá võ gỗ

Trang : 1 2  3  Tiếp