Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 183/VPĐP 06 00:00:00.0/12/2017

CV số 183/VPĐP V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017

2 2588/SNN-CNTY 30 00:00:00.0/11/2017

CV số 2588/SNN-CNTY V/v tăng cường biện pháp phòng chống, dịch bệnh LMLM ở gia súc

3 2549/SNN-CNTY-TS 13 00:00:00.0/11/2017

CV sô 2549/SNN-CNTY-TS V/v khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mới do TiLV gây ra trên cá rô phi

4 2517/SNN-CNTY 13 00:00:00.0/11/2017

CV số 2517/SNN-CNTY V/v hướng dẫn thiết kế xây dựng cơ sở giết mổ gia súc tập trung

5 08/BTB 08 00:00:00.0/11/2017

TB số 08/BTB Thông báo giá bán giống vụ Đông xuân năm 2017-2018

6 860/SNN-KTNN 17 00:00:00.0/06/2015

CV số 860/SNN-KTNN V/v tưới nước cho cây trồng trong điều kiện hạn hán vụ Hè thu 2015

7 745/SNN-BVNL 28 00:00:00.0/05/2015

CV số 745/SNN-BVNL V/v tìm kiếm tàu giã cào kéo chìm tàu cá của ngư dân Quảng Bình

8 742/TTr-SNN 28 00:00:00.0/05/2015

CV số 742/TTr-SNN V/v tham gia góp ý Dự Thảo QĐ phân công nhiệm vụ kiểm tra, quản lý các cơ sở sản xuât, kinh doanh VTNN

9 716/TB-SNN 26 00:00:00.0/05/2015

CV số 716/TB-SNN Hội nghị đánh giá công tác phối hợp bảo vệ nguồn lợi thủy sản năm 2014

10 552/SNN-KTNN 25 00:00:00.0/04/2015

CV số 552/SNN-KTNN Chống hạn và kế hoạch chuyển đổi cây trồng trên diện tích sản xuất lúa

11 527/SNN-KTNN 22 00:00:00.0/04/2015

CV số 527/SNN-KTNN V/v đề xuất bổ sung một số giống lúa chất lượng vào danh mục

12 102/HD-BCĐ 26 00:00:00.0/01/2015

HD số 102/HD-BCĐ Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Hướng dẫn tạm thời số 1826/HD-BCĐ ngày 31/10/2014

13 716/QĐ-SNN 17 00:00:00.0/11/2014

QĐ số 716/QĐ-SNN V/v ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành NN theo hướng nâng cao GTGT

14 1907/SNN-CCLN 13 00:00:00.0/11/2014

CV số 1907/SNN-CCLN V/v triển khai thực hiện công tác quản lý chất lượng giống cây trồng Lâm nghiệp

15 1906/KTBVNL 13 00:00:00.0/11/2014

CV số 1906/KTBVNL V/v góp ý giá trần đóng mới tàu cá võ gỗ

16 1405/SNN-TY 29 00:00:00.0/08/2014

CV số 1405/SNN-TY V/v tăng cường công tác phòng chống dịch Cúm gia cầm A/H5N6

17 1288/SNN-BVNL 13 00:00:00.0/08/2014

CV số 1288/SNN-BVNL V/v ngừng thực hiện chính sách hỗ trợ đóng mới tàu

18 1238/HD-SNN 11 00:00:00.0/08/2014

CV số 1238/HD-SNN Tổ chức đại hội thành viên HTX nông nghiệp nhiệm kỳ 2014 - 2019

19 516/QĐ-SNN-TY 11 00:00:00.0/08/2014

CV số 516/QĐ-SNN-TY V/v phê duyệt kế hoạch phòng, chống bệnh dại ở vật nuôi

20 08/GM-PTNT 31 00:00:00.0/07/2014

GM số 08/GM-PTNT Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực tổ chức, quản lý cho cán bộ

Trang : 1 2  Tiếp