Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 555/QĐ-UBND 18 00:00:00.0/09/2018

QĐ số 555/QĐ-UBND V/v ban hành KH triển khai thực hiện KH tái cơ cấu lại ngành NN tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018-2020 trong lĩnh vực Lâm nghiệp

2 1550/SNN-CNTY 27 00:00:00.0/07/2018

CV số 1550/SNN-CNTY v/v tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở giết mổ động vật

3 1180/SNN-CNTY 27 00:00:00.0/07/2018

CV số 1180/SNN-CNTY v/v kiểm soát vấn đề tăng đàn lợn và chất lượng thức ăn chăn nuôi

4 1709/SNN-KHTC 26 00:00:00.0/07/2018

CV số 1709/SNN-KHTC V/v trả lời đối với các diện tích hỗ trợ chuyển đổi cây trồng trên đất gò đồi

5 1571/SNN-KL 13 00:00:00.0/07/2018

CV số 1571/SNN-KL V/v tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng

6 998/SNN-KL 15 00:00:00.0/05/2018

CV số 998/SNN-KL V/v tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng

7 986/SNN-CNTY-CCTS 14 00:00:00.0/05/2018

CV số 986/SNN-CNTY-CCTS v/v tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát tình hình dịch bệnh thủy sản

8 986/SNN-CNTY-CCTS 09 00:00:00.0/05/2018

CV số 986/SNN-CNTY-CCTS v/v tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát tình hình dịch bệnh thủy sản

9 124_SNN_KHTC 19 00:00:00.0/01/2018

CV số 124_SNN_KHTC Hướng dẫn thực hiện kinh phí hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do bão số 10 năm 2017

10 59/SNN_KL 16 00:00:00.0/01/2018

CV số 59_SNN_KL Tổ chức sản xuất nông, ngư nghiệp kết hợp trên đất quy hoạch rừng trồng sản xuất giao cho hộ gia đình

11 790/QĐ-SNN 28 00:00:00.0/12/2017

QĐ số 790/QĐ-SNN V/v giao nhiệm vụ về quản lý phân bón cho Chi cục Trồng trọt và BVTV Quảng Bình

12 65/HD-TTBVTV 28 00:00:00.0/12/2017

HD số 65/HD-TTBVTV Sử dụng thuốc trừ cỏ cho cây lúa vụ Đông Xuân 2017-2018

13 66/HD-TTBVTV 28 00:00:00.0/12/2017

HD số 66/HD-TTBVTV Phòng trừ rầy lưng trắng, phòng chống bệnh lùn sọc đen trên cây lúa

14 67/HDTTBVTV 28 00:00:00.0/12/2017

HD số 67/HD-TTBVTV Phòng trừ sâu bệnh hại cây hồ tiêu

15 183/VPĐP 06 00:00:00.0/12/2017

CV số 183/VPĐP V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017

16 2588/SNN-CNTY 30 00:00:00.0/11/2017

CV số 2588/SNN-CNTY V/v tăng cường biện pháp phòng chống, dịch bệnh LMLM ở gia súc

17 2549/SNN-CNTY-TS 13 00:00:00.0/11/2017

CV sô 2549/SNN-CNTY-TS V/v khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mới do TiLV gây ra trên cá rô phi

18 2517/SNN-CNTY 13 00:00:00.0/11/2017

CV số 2517/SNN-CNTY V/v hướng dẫn thiết kế xây dựng cơ sở giết mổ gia súc tập trung

19 08/BTB 08 00:00:00.0/11/2017

TB số 08/BTB Thông báo giá bán giống vụ Đông xuân năm 2017-2018

20 860/SNN-KTNN 17 00:00:00.0/06/2015

CV số 860/SNN-KTNN V/v tưới nước cho cây trồng trong điều kiện hạn hán vụ Hè thu 2015

Trang : 1 2  3  Tiếp