Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 68/LĐTBXH 21 00:00:00.0/01/2015

CV số 68/LĐTBXH V/v thực hiện thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ chất độc hóa học

2 18/lđtbxh 20 00:00:00.0/02/2014

CV số 18/lđtbxh V/V báo cáo việc tiếp nhận và phân bổ gạo cứu trợ của CP

3 09/LĐTBXH 14 00:00:00.0/01/2014

Công văn v/v Tổ chức hoạt động đón tết cổ truyền 2014, kỷ niệm 84 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

Trang : 1