Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 74/LĐTBXH 28 00:00:00.0/06/2019

CV số 74/LĐTBXH V/v hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước, quà lãnh đạo huyện nhân dịp kỷ niệm ngày TB - Liệt sĩ 27/7/2019.

2 143/LĐTBXH 13 00:00:00.0/12/2018

CV số 143/LĐTBXH V/v báo cáo công tác phòng trào chăm sóc người có công với cách mạng

3 97/LĐTB&XH 22 00:00:00.0/08/2018

CV số 97/LĐTB&XH Về việc dừng phối hợp thuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài đối với Trung tâm hợp tác Lao động Quốc tế Tracodi.

4 98/LĐTB&XH 22 00:00:00.0/08/2018

CV số 98/LĐTB&XH Về việc thực hiện công tác phái cử thực tập sinh ngành hộ lý sang thực tập kỹ năng tại Nhật Bản.

5 68/LĐTBXH 21 00:00:00.0/01/2015

CV số 68/LĐTBXH V/v thực hiện thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ chất độc hóa học

6 18/lđtbxh 20 00:00:00.0/02/2014

CV số 18/lđtbxh V/V báo cáo việc tiếp nhận và phân bổ gạo cứu trợ của CP

7 09/LĐTBXH 14 00:00:00.0/01/2014

Công văn v/v Tổ chức hoạt động đón tết cổ truyền 2014, kỷ niệm 84 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

Trang : 1