Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 198/GM-UBND 14 00:00:00.0/08/2018

GM số 198/GM-UBND Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thông qua dự thảo KL kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí

2 94/LĐTBXH 14 00:00:00.0/08/2018

CV số 94/LĐTBXH V/v nhập số liệu phần mềm trẻ em quản lý cơ sở dữ liệu trẻ em cấp xã

3 195/GM-UBND 14 00:00:00.0/08/2018

GM số 195/GM-UBND Buổi kiểm tra tình hình khai thác ti tan ở xã Sen Thủy và Ngư Thủy Nam

4 1756/TB-UBND 14 00:00:00.0/08/2018

TB số 1756/TB-UBND KL của PCT UND, Trưởng Ban Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện tại cuộc họp 6 tháng đầu năm 2018

5 1772/TB-UBND 14 00:00:00.0/08/2018

TB số 1772/TB-UBND KL của CT UBND huyện tại buổi làm việc với Ban liên lạc Trung đoàn 270 về đề xuất xây dựng khi Khu tưởng niệm trên địa bàn

6 08/TB-BCĐ 14 00:00:00.0/08/2018

Tb số 08/TB-BCĐ V/v điều chỉnh thời gian thực hiện "Ngày nông thôn mới - Đô thị văn minh" tháng 8/2018

7 199/GM-UBND 14 00:00:00.0/08/2018

GM số 199/GM-UBND Hội nghị sơ kết chương trình phát triển

8 175/NV 14 00:00:00.0/08/2018

TB số 175/NV Triệu tập học viên tham gia lớp bồi dưỡng công chức Tư pháp - Hộ tịch

9 1769/UBND-TNMT 14 00:00:00.0/08/2018

CV số 1769/UBND-TNMT V/v phúc đáp Tờ trình của UBND xã Mỹ Thủy

10 196/GM_UBND 14 00:00:00.0/08/2018

GM số 196/GM_UBND HN sơ kết 10 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân (giai đoạn 2009-2019)

11 1776/TB-UBND 14 00:00:00.0/08/2018

TB số 1776/TB-UBND V/v giao đất không thông qua hình thức đấu giá QSD đất tại TT Nong trường Lệ Ninh

12 3728/QĐ-UBND 14 00:00:00.0/08/2018

QĐ số 3728/QĐ-UBND V/v đấu giá QSD đất ở tại TT Kiến Giang

13 1739/UBND-VP 13 00:00:00.0/08/2018

CV số 1739/UBND-VP v/v báo cáo sơ kết 3 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành

14 1763/UBND-TNMT 13 00:00:00.0/08/2018

Cv số 1763/UBND-TNMT V/v tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực khai thác titan

15 1757/UBND-NV 13 00:00:00.0/08/2018

CV số 1757/UBND-NV V/v hướng dẫn chuyển đổi chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập

16 1744/UBND-NN 10 00:00:00.0/08/2018

CV số 1744/UBND-NN V/v thực hiện thủ tục cấp, đổi giấy Chứng nhận kinh tế trang trại

17 1742/UBND-TNMT 10 00:00:00.0/08/2018

CV số 1742/UBND-TNMT V/v thông báo lịch làm việc của đơn vị tư vấn lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 với các phòng ban, đơn vị cấp huyện

18 92/LĐTBXH 10 00:00:00.0/08/2018

CV số 92/LĐTBXH v/v chấn chỉnh công tác đào tạo nghề cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển theo QĐ số 12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017

19 02/ĐL-BTC 10 00:00:00.0/08/2018

ĐL số 02/ĐL-BTC Giải bóng chuyền nam Lễ hội 02/9/2018

20 1712/UBND-TNMT 10 00:00:00.0/08/2018

Cv số 1712/UBND-TNMT V/v chuẩn bị nội dung báo cáo phục vụ công tác thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp