Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 236/GM-UBND 21 00:00:00.0/10/2019

GM số 236/GM-UBND Buổi làm việc với các đơn vị và Tổ giúp việc Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025

2 108/QĐ-HĐND 21 00:00:00.0/10/2019

QĐ số 108/QĐ-HĐND Thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện KL của Chủ tọa Kỳ họp thứ 10 và việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XX

3 943/STTTT-CNTT 18 00:00:00.0/10/2019

Gửi các phòng cử cán bộ tập huấn

4 693/GM-BCĐ 18 00:00:00.0/10/2019

GM số 693/GM-BĐD Họp ban đại diện HĐQT - NHCSXH

5 234/GM-UBND 18 00:00:00.0/10/2019

GM số 234/GM-UBND Gửi các xã Kim Thủy, Ngân Thủy, Sen Thủy, Thái Thủy

6 2360/UBND-VP 18 00:00:00.0/10/2019

CV số 2360/UBND-VP V/v đôn đốc nộp báo cáo kết quả thực hiện KL của Chủ tọa kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XX

7 234/GM-UBND 17 00:00:00.0/10/2019

GM số 234/GM-UBND Buổi làm việc với Sở Công Thương về khảo sát địa điểm về đề xuất chủ trương lập bổ sung Quy hoạch điện các Dự án nhà máy điện gió

8 233/GM-UBND 16 00:00:00.0/10/2019

GM số 233/GM-UBND Buổi làm việc với các đơn vị về rà soát các tiêu chí chưa đạt trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

9 2331/UBND-NV 16 00:00:00.0/10/2019

CV số 2331/UBND-NV V/v ủy quyền tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

10 2321/UBND-TCKH 16 00:00:00.0/10/2019

CV số 2321/UBND-TCKH Về việc giải ngân vốn đầu tư công của các Chương trình MTQG xây dựng NTM và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

11 43/TB-TCD 16 00:00:00.0/10/2019

TB số 43/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 15/10/2019

12 2323/TB-UBND 15 00:00:00.0/10/2019

TB số 2323/TB-UBND Giới thiệu chức danh và chữ ký của Trưởng phòng LĐTBXH huyện

13 958/BCH-TM 15 00:00:00.0/10/2019

CV số 958/BCH-TM V/v thông báo lịch phúc tra công dân SSNN, tạm hoãn nhập ngũ, tạm miễn nhập ngũ năm 2020

14 2306_UBND_YT 15 00:00:00.0/10/2019

CV số 2306_UBND_YT V/v tăng cường phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại các trường học, cơ sở giáo dục

15 5733/QĐ-UBND 14 00:00:00.0/10/2019

QĐ số 5733/QĐ-UBND V/v công bố dịch, bênh Dịch tả lợn Châu Phi tại xã ngư Thủy Bắc

16 231/GM-UBND 14 00:00:00.0/10/2019

GM số 231/GM-UBND Cuộc họp bàn công tác GPMB xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Cải cách xã Tân Thủy

17 1503/KBLT 11 00:00:00.0/10/2019

CV số 1503/KBLT V/v kiểm tra thực tế các công trình trên địa bàn

18 1495/KH-KBLT 11 00:00:00.0/10/2019

KH số 1495/KH-KBLT Kiểm tra thực tế các công trình trên địa bàn

19 68/NQ-HĐND 11 00:00:00.0/10/2019

NQ số 68/NQ-HĐND Chấp thuận báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án dự kiến sử dụng nguồn vốn dự phòng chung ngân sách Trung ương và nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

20 67/NQ-HĐND 11 00:00:00.0/10/2019

NQ số 67/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường cứu hộ, cứu nạn từ QL 1A đến di tích lịch sử chiến thắng Xuân Bồ kết nối từ khu du lịch và khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (giai đoạn 1)

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp