Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 6693/QĐ-UBND 15 00:00:00.0/12/2017

QĐ số 6693/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2018

2 2793/UBND-TP 15 00:00:00.0/12/2017

CV số 2793/UBND-TP V/v đôn đốc thực hiện Công văn số 2007/UBND-TP

3 2801/TB-UBND 15 00:00:00.0/12/2017

TB số 2801/TB-UBND Phân công Lãnh đạo UBND huyện, Lãnh đạo các phòng ban, đơn vị dự tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện

4 2798/TB-UBND 14 00:00:00.0/12/2017

TB số 2798/TB-UBND Chương trình viếng Nghĩa trang liệt sỹ Mai Thủy và dâng hương Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

5 6703/QĐ-UBND 14 00:00:00.0/12/2017

QĐ số 6703/QĐ-UBND V/v kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Lệ Thủy

6 320/GM-UBND 13 00:00:00.0/12/2017

GM số 320/GM-UBND UBND huyện tổ chức cuộc họp thông qua hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu trong phong trào TDĐKXD đời sống VH

7 2792/UBND-CA 13 00:00:00.0/12/2017

CV số 2792/UBND-CA V/v tăng cường công tác bảo đảm TTATGT trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

8 319/GM-UBND 13 00:00:00.0/12/2017

GM số 319/GM-UBND UBND huyện tổ chức cuộc họp thống nhất đánh giá và xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã năm 2017

9 2760/UBND-KTHT 13 00:00:00.0/12/2017

CV số 2760/UBND-KT&HT V/v tăng cường công tác quản lý dự án đầu tư và quản lý chất lượng công trình

10 2780/UBND-VHTT 12 00:00:00.0/12/2017

CV sô 2780/UBND-VHTT V/v đề nghị bổ sung cán bộ tham gia đội văn nghệ quần chúng Công - Nông - Binh tỉnh Quảng Bình

11 221/NV 12 00:00:00.0/12/2017

Cv số 221/NV V/v đăng ký mẫu sổ theo dõi Công văn đi, đến năm 2018

12 05/TB-KN 12 00:00:00.0/12/2017

TB số 05/TB-KN V/v phân công lãnh đạo phụ trách hoạt động của Trạm Khuyến nông huyện

13 2645/UBND-TNMT 11 00:00:00.0/12/2017

CV số 2645/UBND-TNMT V/v hướng dẫn thực hiện xét giao đất không qua hình thức đấu giá

14 2759/UBND-TNMT 11 00:00:00.0/12/2017

Cv số 2795/UBND-TNMT V/v thực hiện công tác vệ sinh môi trường

15 6013/QĐ-UBND 11 00:00:00.0/12/2017

QĐ số 6013/QĐ-UBND V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết Trung tâm thể dục thể thao huyện và khu dân cư phía Tây Nam đường Lý Thường Kiệt

16 252/TB-TTr 11 00:00:00.0/12/2017

TB số 252/TB-TTr V/v cử cán bộ phụ trách Thanh tra huyện

17 78/BCĐ-VPNTM 11 00:00:00.0/12/2017

CV số 78/BCĐ-VPNTM V/v rà soát kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM được phân công phụ trách

18 2302/KH-UBND 11 00:00:00.0/12/2017

Triển khai chương trình bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018-2025

19 6506/QĐ-UBND 11 00:00:00.0/12/2017

QĐ số 6506/QĐ-UBND V/v công nhận kết quả trúng đấu giá QSD đất ở tại xã Cam Thủy

20 317/GM-UBND 11 00:00:00.0/12/2017

GM số 317/GM-UBND UBND huyện tổ chức họp để thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2017

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp