Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 2289/TB-UBND 17 00:00:00.0/10/2018

TB số 2289/TB-UBND Thu hồi đất để GPMB phân lô đấu giá QSDĐ ở tại xã An Thủy

2 2288/UBND-TNMT 17 00:00:00.0/10/2018

CV số 2288/UBND-TNMT V/v tiến hành trích đo, chỉnh lý địa chính và rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng

3 2286/UBND-KT&HT 17 00:00:00.0/10/2018

CV số 2286/UBND-KTHT V/v tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg

4 269/GM-UBND 17 00:00:00.0/10/2018

GM số 269/GM-UBND Buổi làm việc với Đoàn Kiểm toán Ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước năm 2017

5 68/KH-KBLT 17 00:00:00.0/10/2018

CV số 68/KH-KBLT Kiểm tra thực tế các công trình trên địa bàn

6 2265/TB-UBND 17 00:00:00.0/10/2018

TB số 2265/TB-UBND KL của CTUBND huyện tại cuộc họp để thông qua Đề án sắp xếp, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020

7 2290/KH-UBND 17 00:00:00.0/10/2018

KH số 2290/KH-UBND Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện bồi thường GPMB đấu giá QSDĐ tại xã An Thủy

8 5030/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/10/2018

QĐ số 5030/QĐ-UBND V/v thành lập Tổ chỉ đạo công tác chỉnh trang cáp thông tin trên địa bàn huyện

9 114/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/10/2018

QĐ số 114/QĐ-UBND Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thu gom và xử lý rác thải, chất thải trên địa bàn"

10 115/HĐND-VP 17 00:00:00.0/10/2018

CV số 115/HĐND-VP V/v hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu

11 69/GM-KBLT 17 00:00:00.0/10/2018

GM số 69/GM-KBLT KBNN Lệ Thủy tổ chức làm việc với các đơn vị để nắm tình hình giải ngân và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư công năm 2018

12 268/GM-UBND 16 00:00:00.0/10/2018

GM số 268/GM-UBND UBND huyện tổ chức buổi làm việc dàn công tác cấp GCNQSD đất tại xã Cam Thủy

13 21/GM-LĐTBXH 16 00:00:00.0/10/2018

GM số 21/GM-LĐTBXH Phòng lĐTB&XH tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm

14 2280/UBND-TCKH 16 00:00:00.0/10/2018

CV số 2280/UBND-TCKH V/v đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng chứng chỉ nghiệp vụ ngạch kế toán

15 2278/KH-UBND 16 00:00:00.0/10/2018

KH số 2278/KH-UBND Phân bổ gạo cho học sinh Học ki I, năm học 2018-2019

16 2279/TB-UBND 16 00:00:00.0/10/2018

TB số 2279/TB-UBND Kết luận của đồng chí Bí thư HU, CTUBND huyện tại buổi gặp mặt - đối thoại với các doanh nghiệp

17 06/QĐ-HĐNVQS 16 00:00:00.0/10/2018

QĐ số 06/QĐ-HĐNVQS V/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện

18 113/HĐND-PC 15 00:00:00.0/10/2018

CV số 113/HĐND-PC V/v thông báo lịch giám sát tại cơ sở

19 265/GM-UBND 15 00:00:00.0/10/2018

GM số 265/GM-UBND Buổi làm việc với Đoàn Giám sát của Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh

20 2264/TB-UBND 15 00:00:00.0/10/2018

TB số 2264/TB-UBND KL của PCTTTUBND huyện tại HN trao đổi kinh nghiệm về thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong các cơ quan nhà nước năm 2018

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp