Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 53/TB-TCD 13/07/2020

TB số 53/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 15/7/2020

2 15/GM-HĐND 13/07/2020

GM số 15/GM-HĐND Thường trực HĐND huyện tổ chức Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

3 1329/TB-UBND 10/07/2020

TB số 1329/TB-UBND V/v giới thiệu chức danh, chữ ký của Quyền Trưởng phòng TNMT huyện

4 1315/TB-UBND 08/07/2020

TB số 1315/TB-UBND V/v giới thiệu mẫu con dấu, chức danh và chữ ký của Lãnh đạo BQL dự án ĐTXD và Phát triển Quỹ đất huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

5 400/GM-BDD 06/07/2020

GM số 400/GM-BDD Họp ban đại diện HĐQT NHCSXH

6 52/TB-TCD 06/07/2020

TB số 52/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 01/7/2020

7 3222/QĐ-UBND 03/07/2020

QĐ số 3222/QĐ-UBND V/v kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lệ Thủy

8 15/GM-HĐND 02/07/2020

GM số 15/GM-HĐND Thường trực HĐND huyện tổ chức Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

9 66/BCĐ 30/06/2020

CV số 66/BCĐ Thư cảm ơn của Chương trình "Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt" lần thứ VII năm 2020 và Ngày hội "Giọt hồng xứ Lệ"

10 1256/UBND-VHTT 30/06/2020

CV số 1256/UBND-VH Về việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số.

11 1240/KH-UBND 29/06/2020

KH số 1240/KH-UBND Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ

12 2036/STC-TTTTH 29/06/2020

CV số 2036/STC-TTTTH V/v tổ chức lớp tập huấn công tác quản lý sử dụng tài sản công và kỹ năng đọc báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính

13 1248/UBND-CA 29/06/2020

CV số 1248/UBND-CA V/v đôn đốc thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

14 02/HĐGDQPAN-QS 26/06/2020

CV số 02/HĐGDQPAN-QS V/v báo cáo bồi dưỡng kiến thức QP-AN nhiệm lỳ 2015-2020

15 1086/UBND-KT&HT 26/06/2020

CV số 1086/UBND-KT&HT V/v chấn chỉnh hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện

16 468/TB-KBLT 26/06/2020

TB số 468/TB-KBLT V/v phân công lãnh đạo phụ trách, chỉ đạo điều hành hoạt động của đơn vị trong thời gian đồng chí Giám đốc đi học

17 50/TB-TCD 25/06/2020

TB số 50/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 01 tháng 7 năm 2020

18 1220/TB-UBND 25/06/2020

TB số 1220/TB-UBND V/v giải tỏa mặt bằng đã được bồi thường, hỗ trợ trong phạm vi thực hiện dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi

19 169/PVH 24/06/2020

CV số 169/PVH V/v chiêu sinh lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Huyện năm 2020 tại Huế

20 1204/UBND-TP 24/06/2020

CV số 1204/UBND-TP V/v đôn đốc báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2020

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp