Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 1798/UBND-TCKH 16 00:00:00.0/08/2019

CV số 1798/UBND-TCKH V/v nâng cao chất lượng công tác lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án và báo cáo giám sát chủ trương đầu tư

2 147/TCKH-KHĐT 16 00:00:00.0/08/2019

CV số 147/TCKH-KHĐT V/v xây dựng báo cáo phục vụ nội dung làm việc với Thanh tra tỉnh

3 183/GM-UBND 15 00:00:00.0/08/2019

GM số 183/GM-UBND UBND huyện tổ chức buổi làm việc với Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình về chương trình truyền hình trực tiếp Lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang do ông Phan Hồng Đăng - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

4 182/GN-UBND 15 00:00:00.0/08/2019

GM số 182/GM-UBND BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện có buổi làm việc với Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM.

5 1028/KBLT 15 00:00:00.0/08/2019

CV số 1028/KBLT V/v báo cáo tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư.

6 1788/UBND-TCKH 14 00:00:00.0/08/2019

CV số 1788/UBND-TCKH V/v giải pháp tháo gỡ vướng mắc, những vấn đề nổi lên.

7 1762/UBND-VHTT 12 00:00:00.0/08/2019

CV số 1762/UBND-VHTTTT V/v cử cán bộ, giáo viên tham gia Tổ trọng tài điều hành giải bóng chuyền (nam, nữ) và bơi, đua thuyền

8 04/Đl-BTC 12 00:00:00.0/08/2019

ĐL số 04/ĐL-BTC Điều lệ giải bóng chuyền nữ Lễ hội 2/9 huyện Lệ Thủy năm 2019

9 02/ĐL-BTC 12 00:00:00.0/08/2019

ĐL số 02/ĐL-BTC Điều lệ giải bóng chuyền nam Lễ hội 2/9 huyện Lệ Thủy năm 2019

10 39/TB-TCD 12 00:00:00.0/08/2019

Tb số 39/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 15 tháng 8 năm 2019

11 159/NV 12 00:00:00.0/08/2019

CV số 159/NV V/v đăng tải Công văn số 1011/TL-BTCCT ngày 02/8/2019 của BTC cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp CCHC tỉnh Quảng Bình năm 2019"

12 03/ĐL-BTC 12 00:00:00.0/08/2019

ĐL số 03/ĐL-BTC Điều lệ giải bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang huyện Lệ Thủy năm 2019

13 1750/KH-UBND 12 00:00:00.0/08/2019

KH số 1750/KH-UBND Triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị

14 1893/CV-BCĐ 09 00:00:00.0/08/2019

CV số 1893/CV-BCĐ V/v thống nhất thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" điểm của huyện Lệ Thủy tại xã Mai Thủy.

15 4570/QĐ-UBND 09 00:00:00.0/08/2019

QĐ số 4570/QĐ-UBND V/v công bố hết dịch, bênh Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Phú Thủy

16 1693/KH-UBND 08 00:00:00.0/08/2019

KH số 1693/KH-UBND Về việc tổ chức Lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

17 180/GM-UBND 08 00:00:00.0/08/2019

GM số 180/GM-UBND Ban chỉ đạo 138 huyện tổ chức Lễ kỷ niệm "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" năm 2019 điểm của huyện Lệ Thủy tại xã Mai Thủy.

18 08/KH-BCĐ 08 00:00:00.0/08/2019

KH số 08/KH-BCĐ Tổ chức điểm "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2019 tại xã Mai Thủy

19 172/GM-UBND 07 00:00:00.0/08/2019

GM số 172/GM-UBND UBND huyện tổ chức cuộc họp bàn công tác tổ chức Hội chợ thương mại huyện Lệ Thủy 2019 do ông Phan Hồng Đăng - Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì.

20 170/GM-UBND 07 00:00:00.0/08/2019

GM số 170/GM-UBND UBND huyện tổ chức cuộc họp triển khai KH tổ chức Lễ hội bơi, đua thuyền TT trên sông KG và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 74 năm CM tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCNVN.

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp