Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 1057/BĐQB-KHKD 13 00:00:00.0/12/2017

CV số 1057/BĐQB-KHKD V/v thông báo điều chỉnh giá cước dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương

2 4467/QĐ-UBND 13 00:00:00.0/12/2017

QĐ số 4467/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Bình

3 1513/SCT-XNK 06 00:00:00.0/12/2017

CV số 1513/SCT-XNK Báo cáo thực hiện kế hoạch số 810/KH-UBND ngày 12/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình

4 4387/QĐ-UBND 06 00:00:00.0/12/2017

QĐ số 4387/QĐ-UBND V/v ban hành điều lệ tổ chức, hoạt động của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Bình

5 2024/HDLN-SYT-BHXH 04 00:00:00.0/12/2017

CV số 2024/HDLN-SYT-BHXH V/v đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh

6 1805/SNV-CCVC 04 00:00:00.0/12/2017

CV số 1805/SNV-CCVC Hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thời gian thực hiện điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận công chức

7 48/2017/QĐ-UBND 04 00:00:00.0/12/2017

QĐ số 48/2017/QĐ-UBND Quy định giá các sản phẩm, dịch vụ do Nhà nước định giá trên địa bàn tỉnh

8 2243/UBND-KTN 01 00:00:00.0/12/2017

CV số 2243/UBND-KTN V/v tăng cường công tác phòng trừ bệnh sọc đen phương Nam hại lúa

9 2648/SNN-CNTY 30 00:00:00.0/11/2017

CV số 2684/SNN-CNTY V/v chủ động phòng chống đói rét cho vật nuôi trong vụ Đông Xuân năm 2017 - 2018

10 03/TB-VPĐK 29 00:00:00.0/11/2017

TB số 03/TB-VPĐK V/v giới thiệu mẫu dấu, chức danh và chữ ký của Giám đốc, các Phó Giám đốc các Văn phòng Đăng ký đất đai

11 2216/UBND-XDCB 28 00:00:00.0/11/2017

CV số 2216/UBND-XDCB V/v tiếp tục thực hiện nghiêm Luật Đấu thầu

12 2226/KH-UBND 28 00:00:00.0/11/2017

KH số 2226/KH-UBND Tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau"

13 148/LĐTBXH 24 00:00:00.0/11/2017

CV số 1478/LĐTBXH V/v tập trung rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2018

14 457/HD-TTBVTV 21 00:00:00.0/11/2017

TB số 457/HD-TTBVTV Các biện pháp diệt chuột vụ đông xuân năm 2017-2018

15 19/2017/TT-BNNPTNT 21 00:00:00.0/11/2017

TT số 19/2017/TT-BNNPTNT Thông tư bộ Nông nghiệp

16 2177/UBND-KTTH 20 00:00:00.0/11/2017

CV số 2177/UBND-KTTH V/v thực hiện Thông báo số 511/TB-VPCP ngày 01/01/2017

17 2604/SNN-CCTS 20 00:00:00.0/11/2017

CV số 2604/SNN-CCTS Chương trình giám sát thủy sản nhập khẩu của Hoa Kỳ

18 112/NQ-CP 15 00:00:00.0/11/2017

112/NQ-CP V/v đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư

19 92/2017/TT-BTC 15 00:00:00.0/11/2017

92/2017/TT-BTC Quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí

20 4031/VPUBND-VX 10 00:00:00.0/11/2017

CV số 4031/VPUBND-VX V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  Tiếp