Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 04/TB-TTSFL 06/05/2020

TB số 04/TB-TTSFL Tổ chức ôn tập, thi và cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ

2 97/NQ-HĐND 31/03/2020

NQ số 97/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

3 96/NQ-HĐND 31/03/2020

NQ số 96/NQ-HĐND V/v bổ sung. điều chỉnh kế hoạch thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

4 102/NQ-HĐND 31/03/2020

NQ số 102/NQ-HĐND V/v miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

5 94/NQ-HĐND 31/03/2020

NQ số 94/NQ-HĐND Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng Quảng trường Trung tâm

6 95/NQ-HĐND 31/03/2020

NQ số 95/NQ-HĐND Phê duyệt điều chỉnh Phụ lục III và Phụ lục IV tại QĐ số 84/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh về phân bổ vốn ngân sách trung ương hỗ trợ các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020

7 99/NQ-HĐND 31/03/2020

NQ số 99/NQ-HĐND V/v miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

8 103/NQ-HĐND 31/03/2020

NQ số 103/NQ-HĐND V/v xác nhận kết quả bẩu cử bổ sung chức danh Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

9 100/NQ-HĐND 31/03/2020

NQ số 100/NQ-HĐND V/v miễn nhiệm UVUBND tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2016-2021

10 101/NQ-HĐND 31/03/2020

NQ số 101/NQ-HĐND V/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

11 98/NQ-HĐND 31/03/2020

NQ số 98/NQ-HĐND V/v sáp nhập, hợp nhất các thôn thuộc xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy

12 92/NQ-HĐND 17/03/2020

NQ số 92/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh

13 660/TB-VPUBND 05/03/2020

TB số 660/TB-VPUBND V/v giới thiệu chữ ký của đồng chí Trần Văn Hoài, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình

14 02/TB-TTSFL 02/03/2020

TB số 02/TB-TTSFL Tổ chức ôn, thi và cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ

15 01/TB-TTVHDA 28/02/2020

TB số 01/TB-TTVHDA V/v giới thiệu mẫu con dấu, chức danh và chữ ký của Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh Quảng Bình

16 91/NQ-HĐND 07/01/2020

NQ số 91/NQ-HĐND Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

17 90/NQ-HĐND 07/01/2020

NQ số 90/NQ-HĐND Thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

18 84/NQ-HĐND 07/01/2020

NQ số 84/NQ-HĐND Thông qua Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ năm 2020

19 81/NQ-HĐND 07/01/2020

NQ số 81/NQ-HĐND Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2018

20 58/2019/NQ-HĐND 07/01/2020

NQ số 58/2019/NQ-HĐND Quy định về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp