Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 846/TB-ĐBQB 21 00:00:00.0/10/2019

CV số 846/TB-ĐBQB V/v giới thiệu chức danh và chữ ký cán bộ

2 78/NQ_HĐND 10 00:00:00.0/10/2019

NQ số 78/NQ_HĐND Thông qua Đề án thành lập thị trấn Phong Nha trên cơ sở nguyên trạng xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

3 79/NQ-HĐND 10 00:00:00.0/10/2019

NQ số 79/NQ-HĐND V/v miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2016-2021

4 72/NQ-HĐND 10 00:00:00.0/10/2019

NQ số 72/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường chính Quốc lộ 12A đi vùng Nam, đoạn từ xã Quảng Lộc đi cụm trung tâm các xã vùng Nam, thị xã Ba Đồn

5 1659/UBND-TNMT 10 00:00:00.0/10/2019

CV số 1659/UBND-TNMT V/v kiểm tra, xử lý việc vận chuyển QSD đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép, không phép

6 69/NQ-HĐND 10 00:00:00.0/10/2019

NQ số 69/NQ-HĐND Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Tượng đài Chủ tịch HCM với nhân dân Quảng Bình

7 73/NQ-HĐND 10 00:00:00.0/10/2019

NQ số 73/NQ-HĐND Điều chỉnh Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 24/10/2016 của HĐND tỉnh

8 70/NQ-HĐND 10 00:00:00.0/10/2019

NQ số 70/NQ-HĐND Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng Quảng trường trung tâm

9 76/NQ-HĐND 10 00:00:00.0/10/2019

NQ số 76/NQ-HĐND Thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019-2021

10 68/NQ-HĐND 30 00:00:00.0/09/2019

NQ số 68/NQ-HĐND Chấp thuận báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án dự kiến sử dụng nguồn vốn dự phòng chung ngân sách Trung ương và nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

11 68/NQ-HĐND 30 00:00:00.0/09/2019

NQ số 68/NQ-HĐND Chấp thuận báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án dự kiến sử dụng nguồn vốn dự phòng chung ngân sách Trung ương và nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

12 1006/KH-UBND 27 00:00:00.0/06/2019

KH số 1006/KH-UBND Thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh kjoong lây nhiễm giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

13 96/BDCB 27 00:00:00.0/06/2019

CV số 96/BDCB V/v mời dự lớp BD nghiệp vụ quy hoạch theo quy định của Luật QH và các VB hướng dẫn thi hành.

14 130/TDLCN 24 00:00:00.0/06/2019

CV số 130/TDLCN V/v mở lớp bồi dưỡng kiến thức QLHCNN Chương trình CVC & CV.

15 1559/QĐ-SXD 17 00:00:00.0/05/2019

QĐ số 1559/QĐ-SXD V/v công bố Chỉ số giá XD tháng 4/2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

16 34/2019/NĐ-CP 26 00:00:00.0/04/2019

NĐ số 34/2019/ NĐ-CP Sửa đổi bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, TDP.

17 398/TB-VINAEDU 16 00:00:00.0/04/2019

TB số 398/TB-VINAEDU TB tuyển sinh lớp BD nghiệp vụ đấu thầu dành cho bên mời thầu và nhà thầu.

18 1210/QĐ-UBND 11 00:00:00.0/04/2019

QĐ số 1210/QĐ-UBND Về việc công bố các thủ tục hành chính liên thông: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai áng/hưởng mai táng phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

19 4534/QĐ-UBND 11 00:00:00.0/04/2019

QĐ số 4534/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng Bình

20 08/Ct-TTg 08 00:00:00.0/04/2019

CT số 08/CT-TTg Về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành CN chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ phục vụ xuất khẩu.

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp