Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 05/2018/QĐ-UBND 13 00:00:00.0/02/2018

QĐ số 05/2018/QĐ-UBND Ban hành quy định về thời hạn giải quyết và phân cấp cơ quan tiếp nhận hồ sơ đối với thủ tục thỏa thuận vị trí cột/ trạm điện và hành lang lưới điện, cấp phép thi công xây dựng công trình điện đối với lưới điện trung áp theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh

2 04/2018_QĐ-UBND 08 00:00:00.0/02/2018

QĐ số 04_2018_QD_UBND. Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 208 trên địa bàn tình Quảng Bình

3 02/CĐ-UBND 08 00:00:00.0/02/2018

CĐ số 02/CĐ-UBND v/v phòng chống rét đậm, rét hại

4 181/TB-UBND 08 00:00:00.0/02/2018

TB số 181/TB-UBND v/v thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 02 năm 2018 của Lãnh đạo tỉnh

5 08/TB-TTHCC 06 00:00:00.0/02/2018

TB số 08/TB-TTHCC V/v giới thiệu mẫu dấu, chức danh và chữ ký của Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình

6 415_VPUBND_VX 05 00:00:00.0/02/2018

CV số 415_VPUBND_VX Thông báo cảnh báo trường đại học ngoại ngữ- Đại học Quốc gia Hà Nội về chứng chỉ năng lực ngoại ngữ giả

7 295/QĐ-UBND 31 00:00:00.0/01/2018

QĐ số 295/QĐ-UBND V/v Công bố danh mục văn bản hết hiệu lưc toàn bộ và một phần do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành được rà soát trong năm 2017

8 251/QĐ-UBND 30 00:00:00.0/01/2018

Ban hành Danh mục quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng có mức giá mua dưới 500 triệu đồng/01 dơn vị tài sản tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

9 249_QD_UBND 30 00:00:00.0/01/2018

QĐ số 249_QD_UBND V/v ban hành phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

10 262/QĐ-UBND 29 00:00:00.0/01/2018

QĐ số 262/QĐ-UBND V/v phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí xây dựng Đề án "Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2018-2020"

11 4872/QD_UBND 17 00:00:00.0/01/2018

QĐ số 4872_QD_UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Lệ Thủy

12 03/KH-BCĐ 17 00:00:00.0/01/2018

KH số 03/KH-BCĐ Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng

13 49/QĐ-UBND 16 00:00:00.0/01/2018

QĐ số 49/QĐ-UBND Ban hành đề án xây dựng công trình trọng điểm và mua sắm trang thiết bị lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và TKVN đến năm 2030

14 111/TB-UBND 15 00:00:00.0/01/2018

TB số 111/TB-UBND V/v Giới thiệu chức danh và chữ ký của Đồng chí Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình

15 3882/QĐ-UBND 10 00:00:00.0/01/2018

QĐ số 3882/QĐ-UBND V/v bãi bỏ các Chỉ thị do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

16 4752/QĐ-UBND 04 00:00:00.0/01/2018

QĐ số 4752/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình

17 4769/VPUBND-KTN 04 00:00:00.0/01/2018

CV số 4769/VPUBND-KTN V/v đẩy nhanh thực hiện lộ trình xăng E5 RON 92

18 3338/QĐ-UBND 03 00:00:00.0/01/2018

QĐ số 3887/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp

19 30/2017/NQ-HDND 29 00:00:00.0/12/2017

NQ số 30/2017/NQ-HDND Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế

20 2419/TB-UBND 29 00:00:00.0/12/2017

TB số 2419/TB-UBND V/v treo Quốc kỳ Tết Dương lịch năm 2018

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp