Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 22/VP 20 00:00:00.0/04/2018

CV số 22/VP v/v thực hiện kết luận, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện

2 11/DB10NGAY-2018 17 00:00:00.0/04/2018

TB số 11/DB10NGAY-2018 Bản tin dự báo khí tượng thủy văn (từ ngày 11-20/4/2018)

3 1184/QĐ-UBND 13 00:00:00.0/04/2018

QĐ số 1184/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT tỉnh Quảng Bình

4 500/UBND-VX 12 00:00:00.0/04/2018

CV số 500/UBND-VX V/v đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá và hỗ trợ đường bay Đồng Hới - Chiang Mai

5 08/2018/QĐ-UBND 09 00:00:00.0/04/2018

QĐ số 08/2018/QĐ-UBND Ban hành quy chế khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

6 49/BC-UBND 05 00:00:00.0/04/2018

BC số 49/BC-UBND Tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Quý I năm 2018

7 50/BATGT 05 00:00:00.0/04/2018

CV số 50/BATGT v/v triển khai vòng thi cấp tỉnh cuộc thi 'Giao thông học đường" năm học 2017-2018

8 08/2018/QĐ-UBND 04 00:00:00.0/04/2018

QĐ số 08/2018/QĐ-UBND Ban hành quy chế khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

9 50/BATGT 03 00:00:00.0/04/2018

CV số 50/BATGT v/v triển khai vòng thi cấp tỉnh cuộc thi "Giao thông học đường" năm học 2017-2018

10 427/KH-UBND 03 00:00:00.0/04/2018

KH số 427/KH-UBND Triển khai thi hành luật quản lý, sử dụng tài sản công

11 653/UBND-NN 02 00:00:00.0/04/2018

CV số 653/UBND-NN V/v phối hợp xây dựng Đề án quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung giai đoạn 2018-2022

12 906/QĐ-UBND 28 00:00:00.0/03/2018

QĐ số 906/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ban Dân tộc tỉnh

13 03/GM-SRDP 26 00:00:00.0/03/2018

GM số 03/GM-SRDP Tham dự Hội nghị triển khai Kế hoạch năm 2018 - Dự án SRDP tỉnh Quảng Bình

14 906/QĐ-UBND 26 00:00:00.0/03/2018

QĐ số 906/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ban Dân tộc tỉnh

15 825/QĐ-UBND 23 00:00:00.0/03/2018

QĐ số 825/QĐ-UBND v/v Phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018

16 01/BCĐ 15 00:00:00.0/03/2018

CV số 01/BCĐ V/v đăng ký xây dựng Thôn, bản, TDP văn hóa, cơ quan, đơn vị doanh nghiệp văn hóa năm 2018

17 06/2018/QĐ-UBND 01 00:00:00.0/03/2018

QĐ số 06/2018/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung phụ lục ban hành kèm theo QĐ số 45/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh về ban hành Quy định chủng loại, số lượng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan trên địa bàn tỉnh

18 235/KH-UBND 27 00:00:00.0/02/2018

KH số 235/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

19 05/2018/QĐ-UBND 13 00:00:00.0/02/2018

QĐ số 05/2018/QĐ-UBND Ban hành quy định về thời hạn giải quyết và phân cấp cơ quan tiếp nhận hồ sơ đối với thủ tục thỏa thuận vị trí cột/ trạm điện và hành lang lưới điện, cấp phép thi công xây dựng công trình điện đối với lưới điện trung áp theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh

20 181/TB-UBND 08 00:00:00.0/02/2018

TB số 181/TB-UBND v/v thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 02 năm 2018 của Lãnh đạo tỉnh

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp