Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 2020/TB-TCD 10 00:00:00.0/09/2019

TB số 2020/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ

2 2028/TB-UBND 10 00:00:00.0/09/2019

TB số 2028/TB-UBND Phân công nhiệm vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021

3 2002/TB-UBND 06 00:00:00.0/09/2019

TB số 2002/TB-UBND V/v triệu tập ĐB dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình lần thứ III-Năm 2019.

4 1988/TB-UBND 04 00:00:00.0/09/2019

TB số 1988/TB-UBND Phân công nhiệm vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021

5 1981/TB-UBND 04 00:00:00.0/09/2019

TB số 1981/TB-UBND Giới thiệu chức danh và chữ ký của PCT UBND huyện.

6 1818/TB-UBND 20 00:00:00.0/08/2019

TB số 1818/TB-UBND Chương trình thăm các đò bơi, đua cấp huyện và dự Lễ hội bơi đua thuyền cấp xã của lãnh đạo huyện

7 39/TB-TCD 12 00:00:00.0/08/2019

Tb số 39/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 15 tháng 8 năm 2019

8 1600/TB-UBND 18 00:00:00.0/07/2019

TB số 1600/TB-UBND Chương trình thắp nến tri ân, dâng hương Nghĩa trang liệt sỹ Mai Thủy, các địa danh lịch sử và thăm đối tượng người có công nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2019).

9 36/TB-TCD 18 00:00:00.0/07/2019

TB số 36/TB-TCD Thông báo tiếp công dân

10 35/TB-TCD 15 00:00:00.0/07/2019

TB số 35/TB-TCD Thông báo tiếp công dân ngày 16 - 17/72019

11 1419/TB-UBND 01 00:00:00.0/07/2019

TB số 1419/TB-UBND Kết luận của ông Đặng Đại Tình - Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐNVQS huyện tại Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

12 1389/TB-UBND 26 00:00:00.0/06/2019

TB số 1389/TB-UBND V/v thực hiện nghi thức Chào cờ tháng 7 năm 2019.

13 55/TB-HĐND 26 00:00:00.0/06/2019

TB số 55/TB-HĐND Kết luận của ông Lê Văn Bảo - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tại buổi làm việc với UBND huyện và các ngành liên quan về công tác thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019.

14 46/TB-VPNTM 18 00:00:00.0/06/2019

TB số 46/TB-VPNTM Phân công nhiệm vụ đối với các thành viên VPĐP thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM

15 265/TB-PTQĐ 04 00:00:00.0/06/2019

TB số 265/TB-PTQĐ Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất tạ xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy.

16 1183/TB-UBND 04 00:00:00.0/06/2019

TB số 1183/TB-UBND Phân công nhiệm vụ Chủ tịch, PCT và các thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

17 370/TB-BĐQB 04 00:00:00.0/06/2019

TB số 370/TB_BĐQB V/v giới thiệu chức danh và chữ ký cán bộ.

18 43/TB-HĐND 30 00:00:00.0/05/2019

TB sô 43/TB-HĐND Nội dung HN liên tịch chuẩn bị KH thứ 10 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021.

19 1137/TB-UBND 28 00:00:00.0/05/2019

TB số 1137/TB-UBND Vể việc thực hiện nghi thức chào cờ tháng 6/2019.

20 27/TB-TCD 28 00:00:00.0/05/2019

TB số 27/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 03/6/2019.

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  Tiếp