Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 10/TB-TCD 05 00:00:00.0/02/2018

TB số 10/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 01/02/2018

2 209/TB-UBND 26 00:00:00.0/01/2018

TBKL của P.Chủ tịch TT UBND huyện tại Hội nghị triển khai công tác VH-TT

3 35/TB-STTT 23 00:00:00.0/01/2018

TB số 35/TB-STTT V/v phân công nhiệm vụ trong Lãnh Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình

4 05/TB-BTC 19 00:00:00.0/01/2018

TB số 05/TB-BTC Phân công trách nhiệm các tiểu ban tổ chức các hoạt động tại Lễ hội Di tích lịch sử chùa Hoằng Phúc

5 05/TB-TCD 17 00:00:00.0/01/2018

TB số 05/TB-TCD Nội dung tiếp công dân ngày 15/01/2018

6 101/TB-UBND 16 00:00:00.0/01/2018

TB sô 101/TB-UBND Kết luận tại cuộc họp triển khai công tác tổ chức Lễ hội Di tích lịch sử chùa Hoằng Phúc

7 06/TB-UBND 12 00:00:00.0/01/2018

TB số 06/TB-HĐND Nội dung buổi tiếp công dân ngày 10/01/2018

8 Thông báo tuyển sinh 12 00:00:00.0/01/2018

Thông báo tuyển sinh cao học các chuyên ngành kinh tế

9 44/TB-UBND 09 00:00:00.0/01/2018

TB số 44/TB-UBND V/v tạm ngừng lưu thông một số tuyến đường

10 20/TB-UBND 09 00:00:00.0/01/2018

TB số 20/TB-UBND Kết luận tại cuộc họp lấy ý kiến về đề xuất dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng trục đường Tả ngạn sông Kiến Giang

11 09/TB-TTPTQĐ 08 00:00:00.0/01/2018

TB số 09/TB-PTQĐ Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

12 11/TB-UBND 05 00:00:00.0/01/2018

TB số 11/TB-UBND V/v thực hiện nghi thức chào cờ tại cơ quan UBND huyện

13 320/TB-ATTP 04 00:00:00.0/01/2018

TB số 320/TB-ATTP V/v chuyển trụ sở làm việc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

14 2932/TB-UBND 04 00:00:00.0/01/2018

TB số 2932/TB-UBND Kết luận tại hội nghị triển khai công tác ngành tài nguyên và môi trường năm 2018

15 06/TB-HĐND 02 00:00:00.0/01/2018

TB số 06/TB-HĐND Thông báo chức danh chữ ký Chủ tịch HĐND huyện Minh Hóa

16 2934/TB-UBND 30 00:00:00.0/12/2017

TB số 2934/TB-UBND Tạm dừng hoạt động khai thác titan trên địa bàn huyện

17 2419/TB-UBND 29 00:00:00.0/12/2017

TB số 2419/TB-UBND V/v treo Quốc kỳ Tết Dương lịch năm 2018

18 141/KBLT 28 00:00:00.0/12/2017

CV số 141/KBLT V/v tổ chức công tác khóa sổ kế toán niên độ 2017

19 66/HD-TTBVTV 28 00:00:00.0/12/2017

HD số 66/HD-TTBVTV Phòng trừ rầy lưng trắng, phòng chống bệnh lùn sọc đen trên cây lúa

20 65/HD-TTBVTV 28 00:00:00.0/12/2017

HD số 65/HD-TTBVTV Sử dụng thuốc trừ cỏ cho cây lúa vụ Đông Xuân 2017-2018

Trang : 1 2  3  4  Tiếp