Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 21/TB-VP 13 00:00:00.0/04/2018

TB số 21/TB-VP V/v phân công phụ trách cơ quan

2 22/TB-TCD 11 00:00:00.0/04/2018

TB số 22/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 16 tháng 4 năm 2018

3 18/TB-TCD 27 00:00:00.0/03/2018

TB số 18/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 02 tháng 4 năm 2018

4 455/TB-UBND 12 00:00:00.0/03/2018

TB số 455/TB-UBND KL của Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc về chuyển đổi đất gò đồi kém hiệu quả sang trồng dứa

5 10/TB-TCD 05 00:00:00.0/02/2018

TB số 10/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 01/02/2018

6 209/TB-UBND 26 00:00:00.0/01/2018

TBKL của P.Chủ tịch TT UBND huyện tại Hội nghị triển khai công tác VH-TT

7 35/TB-STTT 23 00:00:00.0/01/2018

TB số 35/TB-STTT V/v phân công nhiệm vụ trong Lãnh Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình

8 05/TB-BTC 19 00:00:00.0/01/2018

TB số 05/TB-BTC Phân công trách nhiệm các tiểu ban tổ chức các hoạt động tại Lễ hội Di tích lịch sử chùa Hoằng Phúc

9 05/TB-TCD 17 00:00:00.0/01/2018

TB số 05/TB-TCD Nội dung tiếp công dân ngày 15/01/2018

10 101/TB-UBND 16 00:00:00.0/01/2018

TB sô 101/TB-UBND Kết luận tại cuộc họp triển khai công tác tổ chức Lễ hội Di tích lịch sử chùa Hoằng Phúc

11 06/TB-UBND 12 00:00:00.0/01/2018

TB số 06/TB-HĐND Nội dung buổi tiếp công dân ngày 10/01/2018

12 Thông báo tuyển sinh 12 00:00:00.0/01/2018

Thông báo tuyển sinh cao học các chuyên ngành kinh tế

13 20/TB-UBND 09 00:00:00.0/01/2018

TB số 20/TB-UBND Kết luận tại cuộc họp lấy ý kiến về đề xuất dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng trục đường Tả ngạn sông Kiến Giang

14 44/TB-UBND 09 00:00:00.0/01/2018

TB số 44/TB-UBND V/v tạm ngừng lưu thông một số tuyến đường

15 09/TB-TTPTQĐ 08 00:00:00.0/01/2018

TB số 09/TB-PTQĐ Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

16 11/TB-UBND 05 00:00:00.0/01/2018

TB số 11/TB-UBND V/v thực hiện nghi thức chào cờ tại cơ quan UBND huyện

17 320/TB-ATTP 04 00:00:00.0/01/2018

TB số 320/TB-ATTP V/v chuyển trụ sở làm việc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

18 2932/TB-UBND 04 00:00:00.0/01/2018

TB số 2932/TB-UBND Kết luận tại hội nghị triển khai công tác ngành tài nguyên và môi trường năm 2018

19 06/TB-HĐND 02 00:00:00.0/01/2018

TB số 06/TB-HĐND Thông báo chức danh chữ ký Chủ tịch HĐND huyện Minh Hóa

20 2934/TB-UBND 30 00:00:00.0/12/2017

TB số 2934/TB-UBND Tạm dừng hoạt động khai thác titan trên địa bàn huyện

Trang : 1 2  3  4  Tiếp