Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 05/TB-KN 12 00:00:00.0/12/2017

TB số 05/TB-KN V/v phân công lãnh đạo phụ trách hoạt động của Trạm Khuyến nông huyện

2 2727/TB-UBND 11 00:00:00.0/12/2017

TB số 2727/TB-UBND V/v giao đất có thu tiền SDĐ không qua hình thức đấu giá QSDĐ

3 252/TB-TTr 11 00:00:00.0/12/2017

TB số 252/TB-TTr V/v cử cán bộ phụ trách Thanh tra huyện

4 95/TB-TCD 11 00:00:00.0/12/2017

TB số 95/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 15/12/2017

5 2746/TB-UBND 08 00:00:00.0/12/2017

KL của PCT UBND huyện , CT HĐTĐ huyện tại cuộc họp triển khai bồi thường thiệt hại hàng hải sản tồn đọng do sự cố môi trường biển

6 135/TB-HĐND 06 00:00:00.0/12/2017

TB số 135/TB-HĐND Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 11/12/2017

7 2712/TB-UBND 06 00:00:00.0/12/2017

TB số 2712/TB-UBND Kết luận tại cuộc họp triển khai thực hiện các đề án xã hội hóa và tình hình ATGT, trật tự đô thị tại thị trấn Kiến Giang

8 92/TB-TCD 05 00:00:00.0/12/2017

TB số 92/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 01/12/2017

9 03/TB-VPĐK 29 00:00:00.0/11/2017

TB số 03/TB-VPĐK V/v giới thiệu mẫu dấu, chức danh và chữ ký của Giám đốc, các Phó Giám đốc các Văn phòng Đăng ký đất đai

10 2647/TB-UBND 29 00:00:00.0/11/2017

TB số 2647/TB-UBND V/v giới thiệu chức danh, chữ ký của ông Phan Đình Tư, Quyền Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Lệ Thủy

11 2629/TB-UBND 28 00:00:00.0/11/2017

TB số 2629/TB-UBND Kết luận tại buổi làm việc và kiểm tra tình hình sạt lở tại trường PTDT bán trú TH&THCS Lâm Thủy

12 2588/TB-UBND 23 00:00:00.0/11/2017

TB sô 2588/TB-UBND Thu hồi đất để GPMB phân lô đấu giá QSD đất ở tại xã Ngư Thủy Nam

13 2587/TB-UBND 23 00:00:00.0/11/2017

TB sô 2587/TB-UBND Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để GPMB phân lô đấu giá QSD đất ở tại xã Ngư Thủy Nam

14 08/TB-BCĐ 22 00:00:00.0/11/2017

TB số 08/TB-BCĐ Lịch kiểm tra, phúc tra đề nghị công nhận "Làng văn hóa" năm 2017

15 2558/TB-UBND 21 00:00:00.0/11/2017

TB sô 2558/TB-UBND Kết luận tại hội nghị tăng cường công tác thu ngân sách năm 2017

16 43/TB-QSC 21 00:00:00.0/11/2017

TB sô 43/TB-QSC Thông báo giá bán giống lạc vụ đông xuân 2017-2018

17 457/HD-TTBVTV 21 00:00:00.0/11/2017

TB số 457/HD-TTBVTV Các biện pháp diệt chuột vụ đông xuân năm 2017-2018

18 05/TB-TCĐ 17 00:00:00.0/11/2017

TB số 05/TB-TCĐ Thời gian luyện tập của Đội thi CCHC huyện Lệ Thủy năm 2017

19 87/TB-TCD 17 00:00:00.0/11/2017

TB số 87/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 15 tháng 11 năm 2017

20 2537/TB-UBND 17 00:00:00.0/11/2017

TB số 2537/TB-UBND Kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo xã Ngư Thủy Trung về giải quyết tồn đọng bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển

Trang : 1 2  Tiếp