Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 1754/TB-UBND 10 00:00:00.0/08/2018

TB số 1754/TB-UBND Kết luận của bà Ninh Thị Hòa - Phó Chủ tịch TT UBND huyện, Trưởng ban tổ chức Lễ hội 02/9/2018 tại cuộc họp triển khai các nội dung Lễ rước chân hương và di ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

2 04/TB-BTC 09 00:00:00.0/08/2018

TB số 04/TB-BTC V/v quy định treo bản trích Điều lệ giải bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang

3 56/TB-TCD 08 00:00:00.0/08/2018

TB số 56/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 15 tháng 8 năm 2018

4 02/TB-VPNTM 22 00:00:00.0/05/2018

TB số 02/TB-VPNTM V/v phân công cán bộ phụ trách Khu dân cư kiểu mẫu, Hợp tác xã kiểu mẫu

5 970/TB-UBND 14 00:00:00.0/05/2018

TB số 970/TB-UBND Thu hồi đất để GPMB phân lô đấu giá QSD đất ở tại xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy

6 986/TB-UBND 14 00:00:00.0/05/2018

TB số 986/TB-UBND Lịch thăm đồng vụ Đông Xuân 2017-2018

7 29/TB-TCD 08 00:00:00.0/05/2018

TB số 29/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 15 tháng 5 năm 2018

8 21/TB-VP 13 00:00:00.0/04/2018

TB số 21/TB-VP V/v phân công phụ trách cơ quan

9 22/TB-TCD 11 00:00:00.0/04/2018

TB số 22/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 16 tháng 4 năm 2018

10 18/TB-TCD 27 00:00:00.0/03/2018

TB số 18/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 02 tháng 4 năm 2018

11 455/TB-UBND 12 00:00:00.0/03/2018

TB số 455/TB-UBND KL của Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc về chuyển đổi đất gò đồi kém hiệu quả sang trồng dứa

12 10/TB-TCD 05 00:00:00.0/02/2018

TB số 10/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 01/02/2018

13 209/TB-UBND 26 00:00:00.0/01/2018

TBKL của P.Chủ tịch TT UBND huyện tại Hội nghị triển khai công tác VH-TT

14 35/TB-STTT 23 00:00:00.0/01/2018

TB số 35/TB-STTT V/v phân công nhiệm vụ trong Lãnh Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình

15 05/TB-BTC 19 00:00:00.0/01/2018

TB số 05/TB-BTC Phân công trách nhiệm các tiểu ban tổ chức các hoạt động tại Lễ hội Di tích lịch sử chùa Hoằng Phúc

16 05/TB-TCD 17 00:00:00.0/01/2018

TB số 05/TB-TCD Nội dung tiếp công dân ngày 15/01/2018

17 101/TB-UBND 16 00:00:00.0/01/2018

TB sô 101/TB-UBND Kết luận tại cuộc họp triển khai công tác tổ chức Lễ hội Di tích lịch sử chùa Hoằng Phúc

18 06/TB-UBND 12 00:00:00.0/01/2018

TB số 06/TB-HĐND Nội dung buổi tiếp công dân ngày 10/01/2018

19 Thông báo tuyển sinh 12 00:00:00.0/01/2018

Thông báo tuyển sinh cao học các chuyên ngành kinh tế

20 20/TB-UBND 09 00:00:00.0/01/2018

TB số 20/TB-UBND Kết luận tại cuộc họp lấy ý kiến về đề xuất dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng trục đường Tả ngạn sông Kiến Giang

Trang : 1 2  3  4  Tiếp