Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 03/ĐL-BTC 12 00:00:00.0/08/2019

ĐL số 03/ĐL-BTC Điều lệ giải bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang huyện Lệ Thủy năm 2019

2 04/Đl-BTC 12 00:00:00.0/08/2019

ĐL số 04/ĐL-BTC Điều lệ giải bóng chuyền nữ Lễ hội 2/9 huyện Lệ Thủy năm 2019

3 05/ĐL-BTC 22 00:00:00.0/01/2019

ĐL số 05/ĐL-BTC Giải Bóng chuyền hơi nam - nữ người cao tuổi huyện Lệ Thủy

4 02/ĐL-BTC 15 00:00:00.0/01/2019

ĐL số 02/ĐL-BTC Giải Cờ tướng huyện Lệ Thủy năm 2019

5 02/ĐL-BTC 18 00:00:00.0/01/2018

ĐL số 02/ĐL-BTC Điều lệ Giải Đẩy gậy huyện Lệ Thủy năm 2018

6 04/ĐL-BTC 18 00:00:00.0/01/2018

ĐL số 04/ĐL-BTC Điều lệ Giải cờ tướng huyện Lệ Thủy năm 2018

7 03/ĐL-BTC 18 00:00:00.0/01/2018

ĐL số 03/ĐL-BTC Điều lệ Giải kéo co huyện Lệ Thủy năm 2018

8 16/ĐL-BTC 17 00:00:00.0/11/2017

ĐL số 16/ĐL-BTC Giải Việt dã huyện Lệ Thủy năm 2017

9 01/TL-BTC 04 00:00:00.0/03/2015

cuộc thi viết " Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

10 02/ĐL-BTC 21 00:00:00.0/07/2014

ĐL số 02/ĐL-BTC Điều lệ giải bóng chuyền nam Lễ hội 2/9 huyện Lệ Thủy năm 2014

11 03/ĐL-BTC 21 00:00:00.0/07/2014

ĐL số 03/ĐL-BTC Điều lệ giải bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang huyện Lệ Thủy năm 2014

Trang : 1