Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 04/CĐ-UBND 28 00:00:00.0/08/2019

CĐ số 04/CĐ-UBND Phòng, chống cơn Bão số 4 ngày 28/8/2019

2 03/CĐ-UBND 27 00:00:00.0/06/2019

CV số 03/CĐ-UBND V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

3 02/CĐ-UBND 14 00:00:00.0/06/2019

CĐ số 02/CĐ-UBND Về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách ngăn chặn bệnh Dịch tả Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn.

4 01/CĐ-UBND 04 00:00:00.0/01/2019

CĐ số 01/CĐ-UBND V/v ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu từ nước ngoài vào địa bàn tỉnh Quảng Bình

5 01/CĐ-UBND 03 00:00:00.0/01/2019

CĐ số 01/CĐ-UBND V/v tăng cường công tác phòng chống rét đậm, rét hại

6 10/CĐ-UBND 03 00:00:00.0/01/2019

CĐ số 10/CĐ-UBND V/v phòng chống rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển

7 09/CĐ-UBND 11 00:00:00.0/12/2018

CĐ số 09/CĐ-UBND Công điện Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy

8 08/CĐ-UBND 19 00:00:00.0/09/2018

CĐ số 08/CĐ-UBND V/v khẩn trương tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu phi xâm nhiễm vào địa bàn huyện

9 07/CĐ-UBND 14 00:00:00.0/09/2018

CĐ số 07/CĐ-UBND V/v chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn huyện

10 09/CĐ-UBND 18 00:00:00.0/07/2018

CĐ số 09/CĐ-UBND Phòng, chống cơn Bão số 3 ngày 18/7/2018

11 06/CĐ-TCTL-QLCT 18 00:00:00.0/07/2018

CĐ số 06/CĐ-TCTL-QLCT V/v bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng, chống ngập lụt, úng cho cây trồng do ảnh hưởng của mưa lớn ở các tỉnh, thành phố ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

12 05/CĐK-UBND 05 00:00:00.0/07/2018

CĐ số 05/CĐK-UBND Về việc phòng cháy, chữa cháy rừng

13 04/CĐ-UBND 05 00:00:00.0/06/2018

CĐ số 04/CĐ-UBND Phòng, chống cơn bão số 2 ngày 05/6/2018

14 02/CĐ-UBND 13 00:00:00.0/02/2018

CĐ số 02/CĐ-UBND V/v tăng cường công tác phòng chống rét đậm, rét hại

15 02/CĐ-UBND 08 00:00:00.0/02/2018

CĐ số 02/CĐ-UBND v/v phòng chống rét đậm, rét hại

16 01/CĐ-UBND 26 00:00:00.0/01/2018

Công điện khẩn_Đảm bảo ATGT cho các hoạt động

17 09/CĐ-UBND 10 00:00:00.0/11/2017

Công điện phòng chống bão số 13 ngày 10 tháng 11 năm 2017

18 02/CĐ-UBND 14 00:00:00.0/09/2015

Phòng chống cơn bão số 3 ngày 14/9/2015

19 01/CĐ-UBND 15 00:00:00.0/04/2015

CĐ 01/CĐ-UBND Công điện V/v tăng cường phòng trừ rầy nâu, rầy lưng trắng bảo vệ lúa

20 01/CĐ-UBND 12 00:00:00.0/02/2015

CĐ 01/CĐ-UBND V/v đảm bảo trật tự ATGT trong dịp Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015

Trang : 1 2  Tiếp