Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 08/CĐ-UBND 19 00:00:00.0/09/2018

CĐ số 08/CĐ-UBND V/v khẩn trương tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu phi xâm nhiễm vào địa bàn huyện

2 07/CĐ-UBND 14 00:00:00.0/09/2018

CĐ số 07/CĐ-UBND V/v chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn huyện

3 06/CĐ-TCTL-QLCT 18 00:00:00.0/07/2018

CĐ số 06/CĐ-TCTL-QLCT V/v bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng, chống ngập lụt, úng cho cây trồng do ảnh hưởng của mưa lớn ở các tỉnh, thành phố ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

4 09/CĐ-UBND 18 00:00:00.0/07/2018

CĐ số 09/CĐ-UBND Phòng, chống cơn Bão số 3 ngày 18/7/2018

5 05/CĐK-UBND 05 00:00:00.0/07/2018

CĐ số 05/CĐK-UBND Về việc phòng cháy, chữa cháy rừng

6 04/CĐ-UBND 05 00:00:00.0/06/2018

CĐ số 04/CĐ-UBND Phòng, chống cơn bão số 2 ngày 05/6/2018

7 02/CĐ-UBND 13 00:00:00.0/02/2018

CĐ số 02/CĐ-UBND V/v tăng cường công tác phòng chống rét đậm, rét hại

8 02/CĐ-UBND 08 00:00:00.0/02/2018

CĐ số 02/CĐ-UBND v/v phòng chống rét đậm, rét hại

9 01/CĐ-UBND 26 00:00:00.0/01/2018

Công điện khẩn_Đảm bảo ATGT cho các hoạt động

10 09/CĐ-UBND 10 00:00:00.0/11/2017

Công điện phòng chống bão số 13 ngày 10 tháng 11 năm 2017

11 02/CĐ-UBND 14 00:00:00.0/09/2015

Phòng chống cơn bão số 3 ngày 14/9/2015

12 01/CĐ-UBND 15 00:00:00.0/04/2015

CĐ 01/CĐ-UBND Công điện V/v tăng cường phòng trừ rầy nâu, rầy lưng trắng bảo vệ lúa

13 01/CĐ-UBND 12 00:00:00.0/02/2015

CĐ 01/CĐ-UBND V/v đảm bảo trật tự ATGT trong dịp Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015

14 07/CĐ-UBND 26 00:00:00.0/12/2014

CĐ số 07/CĐ-UBND V/v đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán Ất Mùi

15 04/CĐ-UBND 29 00:00:00.0/08/2014

CĐ số 04/CĐ-UBND V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm A/H5N6

16 06/CĐ-UBND 26 00:00:00.0/08/2014

CĐ số 06/CĐ-UBND V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm A/H5N6

17 05/CĐ-UBND 04 00:00:00.0/07/2014

CĐ số 05/CĐ-UBND vv tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn gửi các phòng ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn

Trang : 1