Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 03/CĐ-UBND 04/06/2020

CĐ số 03/CĐ-UBND V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

2 02/CĐ-UBND 29/01/2020

CĐ số 02/CĐ-UBND Về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra.

3 04/CĐ-UBND 28/08/2019

CĐ số 04/CĐ-UBND Phòng, chống cơn Bão số 4 ngày 28/8/2019

4 03/CĐ-UBND 27/06/2019

CV số 03/CĐ-UBND V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

5 02/CĐ-UBND 14/06/2019

CĐ số 02/CĐ-UBND Về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách ngăn chặn bệnh Dịch tả Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn.

6 01/CĐ-UBND 04/01/2019

CĐ số 01/CĐ-UBND V/v ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu từ nước ngoài vào địa bàn tỉnh Quảng Bình

7 01/CĐ-UBND 03/01/2019

CĐ số 01/CĐ-UBND V/v tăng cường công tác phòng chống rét đậm, rét hại

8 10/CĐ-UBND 03/01/2019

CĐ số 10/CĐ-UBND V/v phòng chống rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển

9 09/CĐ-UBND 11/12/2018

CĐ số 09/CĐ-UBND Công điện Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy

10 08/CĐ-UBND 19/09/2018

CĐ số 08/CĐ-UBND V/v khẩn trương tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu phi xâm nhiễm vào địa bàn huyện

11 07/CĐ-UBND 14/09/2018

CĐ số 07/CĐ-UBND V/v chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn huyện

12 09/CĐ-UBND 18/07/2018

CĐ số 09/CĐ-UBND Phòng, chống cơn Bão số 3 ngày 18/7/2018

13 06/CĐ-TCTL-QLCT 18/07/2018

CĐ số 06/CĐ-TCTL-QLCT V/v bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng, chống ngập lụt, úng cho cây trồng do ảnh hưởng của mưa lớn ở các tỉnh, thành phố ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

14 05/CĐK-UBND 05/07/2018

CĐ số 05/CĐK-UBND Về việc phòng cháy, chữa cháy rừng

15 04/CĐ-UBND 05/06/2018

CĐ số 04/CĐ-UBND Phòng, chống cơn bão số 2 ngày 05/6/2018

16 02/CĐ-UBND 13/02/2018

CĐ số 02/CĐ-UBND V/v tăng cường công tác phòng chống rét đậm, rét hại

17 02/CĐ-UBND 08/02/2018

CĐ số 02/CĐ-UBND v/v phòng chống rét đậm, rét hại

18 01/CĐ-UBND 26/01/2018

Công điện khẩn_Đảm bảo ATGT cho các hoạt động

19 09/CĐ-UBND 10/11/2017

Công điện phòng chống bão số 13 ngày 10 tháng 11 năm 2017

20 02/CĐ-UBND 14/09/2015

Phòng chống cơn bão số 3 ngày 14/9/2015

Trang : 1 2  Tiếp