Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 09/CĐ-UBND 10 00:00:00.0/11/2017

Công điện phòng chống bão số 13 ngày 10 tháng 11 năm 2017

2 02/CĐ-UBND 14 00:00:00.0/09/2015

Phòng chống cơn bão số 3 ngày 14/9/2015

3 01/CĐ-UBND 15 00:00:00.0/04/2015

CĐ 01/CĐ-UBND Công điện V/v tăng cường phòng trừ rầy nâu, rầy lưng trắng bảo vệ lúa

4 01/CĐ-UBND 12 00:00:00.0/02/2015

CĐ 01/CĐ-UBND V/v đảm bảo trật tự ATGT trong dịp Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015

5 07/CĐ-UBND 26 00:00:00.0/12/2014

CĐ số 07/CĐ-UBND V/v đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán Ất Mùi

6 04/CĐ-UBND 29 00:00:00.0/08/2014

CĐ số 04/CĐ-UBND V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm A/H5N6

7 06/CĐ-UBND 26 00:00:00.0/08/2014

CĐ số 06/CĐ-UBND V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm A/H5N6

8 05/CĐ-UBND 04 00:00:00.0/07/2014

CĐ số 05/CĐ-UBND vv tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn gửi các phòng ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn

Trang : 1