Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 1750/KH-UBND 12 00:00:00.0/08/2019

KH số 1750/KH-UBND Triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị

2 1693/KH-UBND 08 00:00:00.0/08/2019

KH số 1693/KH-UBND Về việc tổ chức Lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

3 08/KH-BCĐ 08 00:00:00.0/08/2019

KH số 08/KH-BCĐ Tổ chức điểm "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2019 tại xã Mai Thủy

4 1006/KH-UBND 27 00:00:00.0/06/2019

KH số 1006/KH-UBND Thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh kjoong lây nhiễm giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

5 1345/KH-UBND 27 00:00:00.0/06/2019

KH số 1345/KH-UBND Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019).

6 1324/KH-UBND 19 00:00:00.0/06/2019

Kh số 1324/KH-UBND Tổ chức rà soát, thu nhập thông tin người khuyết tật, nạn nhân bom mình trên địa bàn huyện

7 1295/KH-UBND 18 00:00:00.0/06/2019

KH số 1295/KH-UBND Tập huấn Phần mềm QLVB&ĐH, chứng thư số, số hóa văn bản tại UBND huyện Lệ Thủy

8 04/KH-BCĐ 17 00:00:00.0/06/2019

KH số 04/KH-BCĐ Triển khai vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường phòng chống dịch bệnh động vật

9 1263/KH-UBND 12 00:00:00.0/06/2019

Kh số 1263/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 quy định chi tiết một số điều của Luật Nuôi con nuôi trên địa bàn.

10 606/KH-BCĐ 07 00:00:00.0/06/2019

KH số 606/KH-BCĐ Tổng kết thực hiện chế độ, chính sách đối với dan công hỏa tuyến tham gia kháng chiến

11 03/KH-HĐNVQS 06 00:00:00.0/06/2019

KH số 03/KH-HĐNVQS Tổng kết công tác tuyển quân năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

12 12/KH-TĐKT 05 00:00:00.0/06/2019

KH số 12/KH-TĐKT Phát động đợt thi đua chào mừng Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ I

13 1167/KH-UBND 31 00:00:00.0/05/2019

CV số 1167/KH-UBND Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM huyện Lệ Thủy giai đoạn 2010-2020

14 1095/KH-UBND 28 00:00:00.0/05/2019

KH số 1095/KH-UBND Thự hiện đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gai đình và cộng đồng

15 1094/KH-UBND 28 00:00:00.0/05/2019

KH số 1094/KH-UBND Thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng

16 1125/KH-UBND 27 00:00:00.0/05/2019

KH số 1125/KH-UBND Tổ chức đối thoại với các hộ dân ở xã Ngư Thủy Nam

17 1120/KH-UBND 27 00:00:00.0/05/2019

KH số 1120/KH-UBND Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới

18 1064/KH-UBND 21 00:00:00.0/05/2019

KH số 1064/KH-UBND Triển khai xây dựng, thôn bản đạt chuẩn NTM tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Lệ Thủy

19 1047/KH-UBND 21 00:00:00.0/05/2019

KH số 1047/KH-UBND Thực hiện Đề án triển khai "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt Tầm nhìn cộng đồng ASEAN 20125"

20 1054/KH-UBND 20 00:00:00.0/05/2019

KH số 1054/KH-UBND Tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Lệ Thủy lần thứ I năm 2019

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp