Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 1058/KH-UBND 23 00:00:00.0/05/2018

KH số 1058/KH-UBND Tham gia Hội thi "Dân vận khéo" trong các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp năm 2018

2 1056/KH-UBND 22 00:00:00.0/05/2018

KH số 1056/KH-UBND Tổ chức Lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang

3 01/KH-BCĐ 22 00:00:00.0/05/2018

Kh số 01/KH-BCĐ Tổng kiểm tra, vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2018

4 04/KH-HĐNVQS 22 00:00:00.0/05/2018

KH số 04/KH-HĐNVQS Tổng kết công tác tuyển quân năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

5 1047/KH-UBND 18 00:00:00.0/05/2018

KH số 1047/KH-UBND Kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ Huyện Lệ Thủy

6 1035/KH-UBND 18 00:00:00.0/05/2018

KH số 1035/KH-UBND Tổ chức các hoạt động kỷ niệm "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" năm 2018

7 04/KH-TP-HLHPN 16 00:00:00.0/05/2018

KH số 04/KH-TP-HLHPN Thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp lý cho phụ nữ

8 1012/KH-UBND 16 00:00:00.0/05/2018

KH số 1012/KH-UBND Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

9 998/KH-UBND 15 00:00:00.0/05/2018

KH số 998/KH-UBND Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức QLNN Chương trình chuyên viên năm 2018

10 1000/KH-UBND 14 00:00:00.0/05/2018

KH số 1000/KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027"

11 971/KH-UBND 14 00:00:00.0/05/2018

KH số 971/KH-UBND Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để GPMB phân lô đấu giá QSD đất ở tại xã MaiThủy

12 982/KH-UBND 11 00:00:00.0/05/2018

KH số 982/KH-UBND Sở kết mô hình tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Lệ Thủy

13 926/KH-UBND 09 00:00:00.0/05/2018

KH số 926/KH-UBND Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)

14 945/KH-UBND 09 00:00:00.0/05/2018

KH số 945/KH-UBND Tổ chức Hội thi "Tuyên truyền CCHC cấp xã" huyện Lệ Thủy năm 2018

15 13/KH-HĐGDQPAN 08 00:00:00.0/05/2018

KH số 13/KH-HĐGDQPAN Bồi dưỡng kiến thức QPAN Lớp 3 đối tượng 4 năm 2018

16 573/KH-SNV 08 00:00:00.0/05/2018

KH số 573/KH-SNV v/v Kiểm tra, nghiệm thu bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp gốc nội nghiệp thuộc Dự án: Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Quảng Bình

17 891/KH-UBND 03 00:00:00.0/05/2018

KH số 891/KH-UBND Tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng giáo viên có thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi; học sinh giỏi và học sinh năng khiếu năm học 2017-2018

18 831/KH-UBND 24 00:00:00.0/04/2018

KH số 831/KH-UBND Ứng phó sự cố cháy lớn nhà nhiều tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư

19 848/KH-UBND 24 00:00:00.0/04/2018

KH số 848/KH-UBND Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện GPMB thực hiện công trình: Phân lô, đấu giá quyền SDĐ ở tại xã Lộc Thủy

20 02/KHBCĐ 18 00:00:00.0/04/2018

KH số 02/KH-BCĐ Triển khai "tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2018 trên địa bàn huyện

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp