Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 1708/KH-UBND 10 00:00:00.0/08/2018

KH số 1708/KH-UBND Triển khai thực hiện KH số 85-KH/HU ngày 22/5/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy

2 05/KH-PYT 27 00:00:00.0/07/2018

KH số 05/KH-PYT Kiểm tra, rà soát tại các xã, thị trấn đã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế năm 2012, 2013 và 2014

3 1618/KH-UBND 25 00:00:00.0/07/2018

KH số 1618/KH-UBND Tổ chức sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" (2009-2019)

4 1585/KH-UBND 20 00:00:00.0/07/2018

KH số 1585/KH-UBND Thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn huyện Lệ Thủy

5 1175/KH-UBND 20 00:00:00.0/07/2018

KH số 1175/KH-UBND Triển khai thực hiện QĐ số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của TTg CP về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

6 34/KH-BCĐ 20 00:00:00.0/07/2018

KH số 34/KH-BCĐ Tổ chức Ngày hội "Giọt hồng tình nguyện' đợt 2 năm 2018

7 1567/KH-UBND 18 00:00:00.0/07/2018

KH số 1567/KH-UBND Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959-03/3/2019); 30 năm "Ngày Biên phòng toàn dân" (03/3/1989-03/3/2019)

8 1468/KH-UBND 10 00:00:00.0/07/2018

KH số 1468/KH-UBND Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Quảng Bình

9 608/KH-BCH 05 00:00:00.0/07/2018

KH số 608/KH-BCH Huấn luyện chuyên ngành Phòng hóa năm 2018

10 1456/KH-UBND 29 00:00:00.0/06/2018

KH số 1456/KH-UBND Mở các lớp THPT cho học sinh các xã Kim Thủy, Ngân Thủy, Lâm Thủy tại huyện Lệ Thủy giai đoạn 2018-2023

11 1445/KH-UBND 28 00:00:00.0/06/2018

KH số 1445/KH-UBND Triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản

12 1435/KH-UBND 28 00:00:00.0/06/2018

KH số 1435/KH-UBND Triển khai thực hiện khung tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn huyện Lệ Thủy

13 1395/KH-UBND 27 00:00:00.0/06/2018

KH số 1395/KH-UBND Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018)

14 1420/KH-UBND 27 00:00:00.0/06/2018

KH số 1420/KH-UBND Tổ chức Lễ trao tặng, truy tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù, đày

15 1410/KH-UBND 26 00:00:00.0/06/2018

KH số 1410/KH-UBND Triển khai thực hiện CT số 03/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ

16 1336/KH-UBND 20 00:00:00.0/06/2018

KH số 1336/KH-UBND Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện thu hồi GPMB đấu giá QSD đất ở tại xã Xuân Thủy

17 1357/KH-UBND 20 00:00:00.0/06/2018

KH số 1357/KH-UBND Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để GPMB phân lô đấu giá QSD đất ở tại xã Dương Thủy

18 02/KH-VHTT 19 00:00:00.0/06/2018

KH số 02/KH-VHTT Tập huấn ứng dụng CNTT cho các xã, thị trấn

19 1296/KH-UBND 14 00:00:00.0/06/2018

KH số 1296/KH-UBND Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng và các cơ sở cưa xẻ, chế biến gỗ trên địa bàn huyện

20 1280/KH-UBND 13 00:00:00.0/06/2018

KH số 1280/KH-UBND Tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp