Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 1495/KH-KBLT 11 00:00:00.0/10/2019

KH số 1495/KH-KBLT Kiểm tra thực tế các công trình trên địa bàn

2 2187/KH-UBND 01 00:00:00.0/10/2019

KH số 2187/KH-UBND Tổ chức gặp mặt kỷ niệm 15 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004-13/10/2019)

3 20/KH-HĐPH 27 00:00:00.0/09/2019

KH số 20/KH-HĐPH Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật

4 2144/KH-UBND 26 00:00:00.0/09/2019

KH số 2144/KH-UBND Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019

5 2145/KH-UBND 25 00:00:00.0/09/2019

KH số 2145/KH-UBND Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng Toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12

6 2147/KH-UBND 24 00:00:00.0/09/2019

KH số 2147/KH-UBND Hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy năm 2019

7 1702a/KH-UBND 20 00:00:00.0/08/2019

KH số 1702a/KH-UBND Tổ chức sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019

8 07/KH-TP 20 00:00:00.0/08/2019

KH số 07/KH-TP Phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện VH công sở" giai đoạn 2019-2025.

9 1750/KH-UBND 12 00:00:00.0/08/2019

KH số 1750/KH-UBND Triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị

10 1693/KH-UBND 08 00:00:00.0/08/2019

KH số 1693/KH-UBND Về việc tổ chức Lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

11 08/KH-BCĐ 08 00:00:00.0/08/2019

KH số 08/KH-BCĐ Tổ chức điểm "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2019 tại xã Mai Thủy

12 1006/KH-UBND 27 00:00:00.0/06/2019

KH số 1006/KH-UBND Thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh kjoong lây nhiễm giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

13 1345/KH-UBND 27 00:00:00.0/06/2019

KH số 1345/KH-UBND Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019).

14 1324/KH-UBND 19 00:00:00.0/06/2019

Kh số 1324/KH-UBND Tổ chức rà soát, thu nhập thông tin người khuyết tật, nạn nhân bom mình trên địa bàn huyện

15 1295/KH-UBND 18 00:00:00.0/06/2019

KH số 1295/KH-UBND Tập huấn Phần mềm QLVB&ĐH, chứng thư số, số hóa văn bản tại UBND huyện Lệ Thủy

16 04/KH-BCĐ 17 00:00:00.0/06/2019

KH số 04/KH-BCĐ Triển khai vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường phòng chống dịch bệnh động vật

17 1263/KH-UBND 12 00:00:00.0/06/2019

Kh số 1263/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 quy định chi tiết một số điều của Luật Nuôi con nuôi trên địa bàn.

18 606/KH-BCĐ 07 00:00:00.0/06/2019

KH số 606/KH-BCĐ Tổng kết thực hiện chế độ, chính sách đối với dan công hỏa tuyến tham gia kháng chiến

19 03/KH-HĐNVQS 06 00:00:00.0/06/2019

KH số 03/KH-HĐNVQS Tổng kết công tác tuyển quân năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

20 12/KH-TĐKT 05 00:00:00.0/06/2019

KH số 12/KH-TĐKT Phát động đợt thi đua chào mừng Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ I

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp