Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 08/KH-UBND 18 00:00:00.0/01/2019

KH số 08/KH-UBND Tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện năm 2019

2 13/KH-NV 18 00:00:00.0/01/2019

KH số 13/KH-NV Khôi phục cột mốc ĐGHC ký hiệu 3x.33 giữa 03 xã: Ngư Thủy Trung, Ngư Thủy Nam và Sen Thủy

3 145/KH-UBND 17 00:00:00.0/01/2019

KH số 145/KH-UBND Thực hiện Kế hoạch số 101-KH/HU ngày 11/12/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy

4 100/KH-UBND 17 00:00:00.0/01/2019

KH số 100/KH-UBND Tổ chức các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao, tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019

5 139/KH-UBND 16 00:00:00.0/01/2019

KH số 139/KH-UBND Thực hiện cải cách chính sách tiền lương

6 114/KH-UBND 15 00:00:00.0/01/2019

KH số 114/KH-UBND Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019

7 106/KH-UBND 14 00:00:00.0/01/2019

KH số 106/KH-UBND Bàn giao Trạm chăn nuôi và Thú y thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và BVTV thuộc Chi cục trồng trọt và BVTV trực thuộc Sở NN&PTNT về Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thuộc UBND huyện Lệ Thủy

8 01/KH-BCĐ 11 00:00:00.0/01/2019

KH số 01/KH-BCĐ Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phầm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019

9 82/KH-UBND 11 00:00:00.0/01/2019

KH số 82/KH-UBND Đón tiếp quân nhân hoàn thành NVQS tại ngũ trở về địa phương đợt 1 năm 2019

10 76/KH-UBND 11 00:00:00.0/01/2019

KH số 76/KH-UBND Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu của người Việt Nam trên địa bàn huyện Lệ Thủy năm 2019

11 73/KH-UBND 11 00:00:00.0/01/2019

KH số 73/KH-UBND Thực hiện công tác phòng, chống tham những năm 2019

12 02/KH-HĐPH 11 00:00:00.0/01/2019

KH số 01/KH-HĐPH Thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019

13 67/KH-UBND 11 00:00:00.0/01/2019

KH số 67/KH-UBND Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2019

14 49/KH-UBND 09 00:00:00.0/01/2019

KH số 49/KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án " Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam..."

15 39/KH-UBND 09 00:00:00.0/01/2019

KH số 39/KH-UBND Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỳ Hợi năm 2019

16 51/KH-UBND 09 00:00:00.0/01/2019

KH số 51/KH-UBND Thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên"

17 50/KH-UBND 09 00:00:00.0/01/2019

KH số 50/KH-UBND Tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bản trọng điểm về vi phạm pháp luật"

18 10/KH-UBND 08 00:00:00.0/01/2019

KH số 10/KH-UBND Thực hiện nghị quyết sô 37/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh

19 01/KH-TGV 07 00:00:00.0/01/2019

KH số 01/KH-TGV Thẩm định Chỉ số CCHC cấp xã năm 2018

20 01/KH-HĐGDQPAN 05 00:00:00.0/01/2019

KH số 01/KH-HĐGDQPAN Tổng kết công tác giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2018 triển khai nhiệm vụ năm 2019

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp