Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 1240/KH-UBND 29/06/2020

KH số 1240/KH-UBND Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ

2 1863/KH-BCĐ 23/06/2020

KH số 1863/KH-BCĐ Tổng kết 5 năm xây dựng "Trường học an toàn về ANTT giai đoạn 2016-2020"

3 1137/KH-UBND 16/06/2020

KH số 1137/KH-UBND Tổ chức HN điển hình tiên tiến huyện Lệ Thủy lần thứ V

4 1108/KH-UBND 11/06/2020

KH số 1108/KH-UBND Sơ kết thực hiện QĐ số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của TTg CP về "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" giai đoạn 2015-2020 và tổ chức các hoạt động "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" năm 2020

5 452/KH-BCH 03/06/2020

KH số 452/KH-BCH Sinh hoạt và chi trả phụ cấp trách nhiệm QNDB quý II năm 2020

6 53_KH_BCĐVĐHMTN 26/05/2020

KH số 53_KH_BCĐVĐHMTN Phối hợp tổ chức Chương trình "Hành động đỏ - Kết nối dòng máu Việt" Lần thứ VIII, năm 2020

7 14/KH-BCĐ 15/05/2020

KH số 14/KH-BCĐ Tổng kết Đề án "Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội" đến năm 2020

8 13/KH-BCĐ 14/05/2020

KH số 13/KH-BCĐ Triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc năm 2020

9 12/KH_BCĐ 11/05/2020

KH số 12/KH_BCĐ Tổng kết thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm năm 2020

10 789/KH-UBND 27/04/2020

KH số 789/KH-UBND Kiểm tra, rà soát để xây dựng Vườn hộ kiểu mẫu, Đoạn đường kiểu mẫu năm 2020

11 09/KH-BCĐ 27/04/2020

KH số 09/KH-BCĐ Tổ chức thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Cam - pu - chia về hợp tác song phương trong phòng, chống mua bán người và bảo vệ nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2020-2020

12 08/KH_BCĐ 27/04/2020

KH số 08/KH_BCĐ Triển khai Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2020

13 10/KH_UBND 27/04/2020

KH số 10/KH_UBND Thực hiện Dự án 4 "Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người" năm 2020 trên địa bàn huyện Lệ Thủy

14 11/KH_BCĐ 27/04/2020

KH số 11/KH_BCĐ Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2020

15 01/KH-BCĐ 24/04/2020

KH số 01/KH-BCĐ Mở đợt cao điểm vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2020

16 06/KH-BCĐ 23/04/2020

KH số 06/KH-BCĐ Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo

17 07/KH-BCĐ 23/04/2020

KH số 07/KH-BCĐ Triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS cho các nhóm dân cư theo đặc thù của từng địa phương năm 2020

18 05/KH-BCĐ 23/04/2020

KH số 05/KH-BCĐ V/v Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư" năm 2020

19 304/KH-UBND 21/04/2020

KH số 304/KH-UBND Phúc tra Quân nhân dự bị năm 2020

20 04/KH-BCĐ 16/04/2020

KH số 04/KH-BCĐ Thực hiện đề án "Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội" năm 2020

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp