Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 546/KH-UBND 23 00:00:00.0/03/2018

KH số 546/KH-UBND Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện Lệ Thủy

2 583/KH-UBND 23 00:00:00.0/03/2018

KH số 583/KH-UBND Thực hiện Đề án "Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng"

3 575/KH-UBND 22 00:00:00.0/03/2018

KH số 575/KH-UBND Công tác văn thư, lưu trữ năm 2018

4 571/KH-UBND 22 00:00:00.0/03/2018

KH số 571/KH-UBND Triển khai kiểm nghiệm an toàn thực phẩm tại các chợ trung tâm trên địa bàn huyện

5 535/KH-UBND 19 00:00:00.0/03/2018

KH số 535/KH-UBND Phát triển dịch vụ - du lịch năm 2018

6 514/KH-UBND 16 00:00:00.0/03/2018

KH số 514/KH-UBND Đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018

7 01/KH-TSQS 16 00:00:00.0/03/2018

KH số 01/KH-TSQS Tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự vào các học viên, trường trong Quân đội năm 2018

8 06/KH-LĐTBXH 13 00:00:00.0/03/2018

KH số 06/KH-LĐTBXH Kiểm tra, giám sát từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động năm 2018

9 462/KH-UBND 13 00:00:00.0/03/2018

KH số 462/KH-UBND Tuần tra, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Lệ Thủy

10 481/KH-UBND 13 00:00:00.0/03/2018

KH số 481/KH-UBND Tiêm phòng vacxin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2018

11 469/KH-UBND 12 00:00:00.0/03/2018

KH số 469/KH-UBND Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2018

12 464/KH-UBND 12 00:00:00.0/03/2018

KH số 464/KH-UBND Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc kiểm đếm để thực hiện bồi thường GPMB

13 429/KH-UBND 07 00:00:00.0/03/2018

KH số 429/KH-UBND Thực hiện công tác Bồi thường của nhà nước năm 2018

14 427/KH-UBND 07 00:00:00.0/03/2018

KH số 427/KH-UBND Tập huấn nghiệp vụ PCCC&CNCH năm 2018

15 430/KH-UBND 07 00:00:00.0/03/2018

KH số 430/KH-UBND Thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018

16 416/KH-UBND 06 00:00:00.0/03/2018

KH số 416/KH-UBND Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2018

17 418/KH-UBND 06 00:00:00.0/03/2018

KH số 418/KH-UBND Tổ chức phát động Ngày chạy Olympic

18 424/KH-UBND 06 00:00:00.0/03/2018

KH số 424/KH-UBND Khảo sát năng lực Tiếng Anh đối với CBQL chuyên ngành tiếng Anh, giáo viên dạy tiếng Anh các trường phổ thông trực thuộc Phòng GD&ĐT

19 414/KH-UBND 06 00:00:00.0/03/2018

KH số 414/KH-UBND Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam

20 01/KH-BCĐ-138 05 00:00:00.0/03/2018

KH số 01/KH-BCĐ-138 Tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp